Karianne Schippers

Metgezel Het ABC

Mensen laten groeien en bloeien is waar ik warm voor loop. En waar kun je dat beter doen dan binnen het onderwijs, de plek waar zo velen met liefde doorgeven wat anderen nog niet geleerd hebben. Of dat nou om vakinhoud, sociale vaardigheden of levenslessen gaat.

Ik heb meer dan twintig jaar ervaring als trainer en coach. Sinds 2016 heb ik me als metgezel verbonden aan het ABC omdat ik geloof dat door samenwerking met bevlogen professionals en ervaringsdeskundigen de mooiste dingen ontstaan. Vanuit de vakgroep gedrag help ik schoolteams en individuele leerkrachten om binnen hun school en klas de voorwaarden voor optimaal leren te scheppen.

Rode draad in alles wat ik doe is het stimuleren van een positief, veilig schoolklimaat. Een klimaat waarin leerlingen met plezier en motivatie naar school gaan en de leerkrachten met plezier en voldoening aan het werk zijn. Via trainingen en coaching laat ik zien wat kinderen en volwassenen kunnen doen om de sfeer in de klas te verbeteren. En hoe je (groeps)gedrag kunt beïnvloeden.

Mijn expertise ligt op het terrein van groepsdynamiek, omgaan met (lastig) gedrag, communicatie en de wisselwerking tussen leerlingen onderling en tussen leerkracht en groep. Ik werk mee aan de programma’s Weer een Gelukkige klas, Welkom in mijn Klas en Gesprek in de Klas. Daarnaast geef ik diverse workshops aan teams en coach ik individuele leerkrachten vanuit observaties in de klas. Waarbij de vraag en leerwens van de deelnemer(s) altijd voorop staat.

Ik heb oog voor wat er al goed gaat, zet een ander via verhelderende vragen en scherpe observaties aan het denken over verbetermogelijkheden, kan diep luisteren, moedig aan en zet graag afwisselende werkvormen in. En altijd met als uiteindelijke doel dat leerlingen zich prettig voelen op school en leerkrachten (weer) de regie ervaren en hun werk kunnen doen op een manier waar ze trots op zijn en energie van krijgen.

 

Karianne Schippers
Onderwijsadviseur & trainer

06 - 53 81 57 66

kschippers@hetabc.nl

Mijn profiel