Karianne Schippers

Metgezel Het ABC

Mensen laten groeien en bloeien is waar ik warm voor loop. Ik heb 20 jaar ervaring als trainer en coach binnen het onderwijs en daarbuiten. Sinds 2016 heb ik me als metgezel verbonden aan Het ABC omdat ik geloof dat vanuit samenwerking met bevlogen professionals en ervaringsdeskundigen de mooiste dingen ontstaan.

Rode draad in alles wat ik doe binnen het onderwijs is het stimuleren van een positieve sfeer in de school. Een sfeer waarin leerlingen en studenten met plezier en motivatie naar school gaan en de volwassenen met plezier werken. Het functioneren van beiden wordt volgens mij sterk bepaald door het klimaat in de school en de onderlinge betrokkenheid. Het faciliteren van open gesprekken waarin alles besproken kan worden, er werkelijk naar elkaar geluisterd wordt, ervaringen worden gedeeld met de intentie om er samen beter van te worden zijn daarbij cruciaal.

Mijn expertise ligt met name op het vlak van communicatie, coaching, pedagogisch klimaat, gedrag en groepsvorming, burgerschap en programma-ontwikkeling. Daarnaast heb ik veel ervaring in het betrekken en inzetten van alle partijen bij de school als het gaat om verbeteren van zowel de lesinhoud als het schoolklimaat.

Leerlingen en studenten geef ik trainingen in communicatieve vaardigheden (via rollenspel), begrijpen van gedrag, coachen van medeleerlingen, het bemiddelen bij conflicten en het beïnvloeden van een positief schoolklimaat.

Docenten en mentoren train ik om leerlingen in het bovenstaande te kunnen begeleiden, maar ook om hun eigen vaardigheden in het voeren van gesprekken met leerlingen, klassen en ouders aan te scherpen, en een positief klassenklimaat te creëren. Daarnaast coach ik ze om hun werk in te vullen op een manier die zorgt dat ze zich in hun element voelen en daardoor energie geeft.

 

Karianne Schippers
Onderwijsadviseur & trainer

06 - 53 81 57 66

kschippers@hetabc.nl

Mijn profiel