Laura van der Lee

Onderwijsadviseur

"Door rijke en betekenisvolle leeromgevingen te creëren, prikkel je het kind om te ontdekken en te spelen en daarmee tot leren te komen."

Ontwikkeling van het onderwijs geeft mij energie. Dit kan op allerlei vlakken zijn, zolang het maar een ontwikkelvraagstuk van de school is en blijft. Met mijn ervaring in het onderwijs, sta ik dicht bij de praktijk en kan ik hierdoor goed aansluiten bij de behoeften van zowel de school, de leerkracht als het kind.

Als onderwijsadviseur ligt mijn ervaring en interesse binnen de kwaliteitszorg van het primair onderwijs. Zo adviseer ik scholen om een stapje verder te komen in hun ontwikkeling. Mijn ervaring ligt als leerkracht voornamelijk in de kleutergroepen, waar - naar mijn mening - de basis van het onderwijs ligt. Door rijke en betekenisvolle leeromgevingen te creëren, prikkel je het kind om te ontdekken en te spelen en daarmee tot leren te komen. Deze behoeften van de kleuter stopt niet opeens zodra het kind in groep 3 zit. Net zoals dat niet alle kinderen in groep 3 maatje 116 dragen. Maar hoe organiseer je dat dan? Ik denk en help graag mee in de ontwikkeling van het kleuteronderwijs en de overgang van groep 2 naar groep 3, passend bij de visie en missie van de school.