Leanne Bediako

Onderwijsadviseur & Orthopedagoog

In mijn werk als orthopedagoog en onderwijsadviseur bij de Kernprocedure LWOO/PRO binnen Het ABC, zoek ik naar de mogelijke oorzaak bij leerachterstanden en breng ik een passend advies voor vervolgonderwijs uit. Sinds mijn master in Orthopedagogiek ben ik ook werkzaam als onderwijsassistent. De afgelopen jaren heb ik dus het perspectief vanuit de praktijk op school meegemaakt. Zo ben ik bekend geraakt met het voor de klas staan en het omgaan met leerachterstanden in de praktijk. Deze ervaring blijkt heel waardevol in mijn huidige werk voor Het ABC.

Bij het uitvoeren van onderzoeken bij kinderen hecht ik veel waarde aan het zorgen voor een goede sfeer, zodat het kind het beste van zichzelf kan laten zien. Ik doe dit werk omdat ik het belangrijk vind dat elk kind dezelfde kansen krijgt aangeboden voor de best mogelijke ontwikkeling. Om deze reden haal ik voldoening uit het werken bij Het ABC en het bijdragen aan kansengelijkheid in het onderwijs.

Leanne Bediako
Onderwijsadviseur en Orthopedagoog

+31611792434

lbediako@hetabc.nl

Mijn profiel