Lidewij Vernooy

Onderwijsadviseur Taal

Een rijk taalaanbod binnen de school

Als Onderwijsadviseur Taal denk ik graag mee met schoolteams over hun aanbod op het gebied van meertaligheid, technisch en begrijpend lezen, woordenschat, spelling en stellen. Werken met rijke, echte teksten en het verzorgen van een rijk taalaanbod binnen de school staan hierbij centraal.

Daarnaast zet ik mij in voor advisering rondom leesmotivatie en leesplezier binnen het onderwijs. Aandacht voor diversiteit in jeugdliteratuur en de inclusiviteit van de schoolbibliotheek is hierbij een speerpunt. Mijn jarenlange ervaring als leerkracht voor de klas en als leesmediaconsulent voor het landelijke programma ‘De Bibliotheek op School’ geven mij hier handvatten voor.

Lidewij Vernooy
Onderwijsadviseur Taal

06-20926568

lvernooy@hetabc.nl

Mijn profiel