Lijgien Bos

Klantmanager & Onderwijsadviseur

 

De rode draad in mijn werk is de vraag wat er nodig is om te zorgen dat mensen elkaar verstaan. Oorspronkelijk richtte ik mij daarin op het taalonderwijs: hoe werkt woordenschatdidactiek, wat is essentieel in onderwijs in begrijpend lezen, hoe stimuleer je mondelinge taalvaardigheid, kortom, hoe geef je goed taalonderwijs. Tegenwoordig ligt het accent van mijn werk meer op de vraag wat er nodig is in de organisatie van de school of in de kinderopvang en voorscholen, om elkaar goed te verstaan: hoe communiceren medewerkers zodanig met elkaar dat ze samen kunnen realiseren waar het om gaat: goede opvang en goed onderwijs voor alle kinderen.

Ik geef trainingen, begeleid schoolteams en managementteams, coach individuele leerkrachten (desgewenst door middel van beeldcoaching) en medewerkers in de voor- en vroegschoolse educatie. Ik ga daarbij uit van de bestaande werkelijkheid. In samenspraak met de betrokkenen bied ik begeleiding op maat. Als klantmanager denk ik graag mee over de vraag wat een school nodig heeft om goed onderwijs te realiseren, en wat Het ABC daarin kan bieden.

 

 

Lijgien Bos
Klantmanager & Onderwijsadviseur

06 - 21 80 95 52

lbos@hetabc.nl

Mijn profiel