Linda Traudes

Onderwijsadviseur, GZ psycholoog, Orthopedagoog-Generalist
BIG 69051227625

Het samen met scholen, ouders en leerlingen zorgen voor ‘uitzicht’ ligt me na aan het hart. Binnen de begeleiding die ik bied heb ik mij gespecialiseerd in de meer ingewikkelde situaties waarbij gedrag (angst, agressie, autisme, ADHD) en/of (hoog-) begaafdheid mogelijk een rol spelen. Twee- en driedubbel bijzondere kinderen kom ik vaak tegen in mijn werk op de scholen.

Mijn werkwijze heeft zich kort samengevat ontwikkeld van 'adviserend' naar 'samen optrekkend'. Handelingsgericht kijken en denken is voor mij basisgereedschap. Naast de meer individuele begeleiding bied ik ook themabijeenkomsten op het gebied van:

  • omgaan met/onderwijsbehoeften op het gebied van ASS en dubbel bijzonder
  • omgaan met lastig gedrag in de klas en
  • gedrag en leren van jongens en meisjes op school

 

 

In mijn werk als leerlingbegeleider gebruik ik al enige jaren de dynamische profielpiramide. Als we oplossingen zoeken, moeten we naar het hele lerende kind kijken binnen het gezins- en schoolsysteem, in iedere fase van het onderzoeksproces.

In mijn artikel in Tijdschrift voor Orthopedagogiek lees je hier meer over.

 

 

"Je voegt vooral iets extra's toe aan de onderzoeken van de kinderen. Je hebt een bredere blik. Je kijkt goed naar de kinderen tijdens het onderzoek, naast sec de gegevens en je haalt de thuissituatie erbij, waardoor je ook meer de ouders betrekt. Tijdens de nabespreking leg je helder uit wat je opvalt, naast de concrete resultaten vanuit de test. Je kijkt verder dan puur naar het resultaat en geeft vaak inzicht in de situatie en welke stappen nodig zijn. We voelen ons eigenlijk altijd geholpen als we weer een gesprek hebben gehad."
Gina Pizutti (IB er van de Eerste Openluchtschool)

 

Linda Traudes
Onderwijsadviseur, GZ psycholoog, Orthopedagoog-Generalist BIG69051227625

06 - 31 63 15 66

ltraudes@hetabc.nl

Mijn profiel