Lotte 't Lam

Onderwijsadviseur

Als onderwijsadviseur in het team gedrag en schoolklimaat houd ik mij onder andere bezig met individuele onderzoekstrajecten bij leerlingen. Daarnaast geef ik workshops en voer ik begeleidingstrajecten voor leerkrachten uit.

Zowel leerkrachten als leerlingen kunnen in de schoolcontext moeilijkheden ervaren. Ik zet mij in om te kijken welke specifieke ondersteuning en begeleiding een leerling of leerkracht nodig heeft om door te kunnen groeien. Ik doe dit graag handelings-en oplossingsgericht en ga naast het kind, de leerkracht en het systeem staan om zo gezamenlijk tot de best passende hulp te komen.

Lotte ’t Lam
Onderwijsadviseur

06 83140903

ltlam@hetabc.nl

Mijn profiel