Maartje Aal

Onderwijsadviseur, Schoolpsycholoog, Registerpsycholoog NIP/Kinder en Jeugd

KRACHT EN TALENT

Als onderwijsadviseur zet ik mij al jaren in om kinderen te laten ontwikkelen naar wie zij willen zijn. Het inzetten en zoeken naar talenten bij kind, ouders en docenten zijn hierbij voor mij een krachtig middel. Ik werk graag probleemoplossend. Ik zoek graag de samenwerking met school, ouders en het kind om te kijken naar mogelijkheden en naar wat wel kan!

Sleutelwoorden: zoeken naar eigen kracht, veerkracht, dapper zijn, angsten overwinnen, “talent fluisteren”, bruggenbouwer tussen theorie en praktijk.

Als onderwijsadviseur maak ik graag docenten bewust van de fases van groepsvorming en de bijbehorende preventieve/curatieve activiteiten vormen een spil in mijn werk.

Als Schoolpsycholoog en Registerpsycholoog NIP / Kinder en Jeugd werk ik bij het ABC. Hiervoor werkte ik 17 jaar in het speciaal onderwijs.

 

Maartje Aal
Onderwijsadviseur

06-11918697

maal@hetabc.nl

Mijn profiel