Margreet van der Werff

Onderwijsadviseur & VO-coördinator

 

Als onderwijsadviseur en schoolpsycholoog kom ik door het stellen van de juiste vragen aan ouders, leerkrachten en de leerlingen tot een goede afstemming tussen alle betrokkenen. Ik ben op de hoogte van recente ontwikkelingen in het onderwijs en begeleid scholen deze in te voeren. Graag werk ik handelingsgericht zodat kinderen hun capaciteiten maximaal kunnen ontwikkelen en benutten. Ik ben gespecialiseerd in leerproblemen en nieuwkomers en adviseer bij de overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs.

 

Margreet van der Werff
Onderwijsadviseur & VO-coördinator

06 - 31 63 16 24

mvanderwerff@hetabc.nl

Mijn profiel