Marian Habermehl

Onderwijsadviseur Jonge Kind

Verbinding

Ik geloof dat om kinderen de kans de geven hun volledige potentieel te bereiken (de beste versie van zichzelf te worden) ze vanaf jonge leeftijd een ontwikkelingsaanbod afgestemd op hun behoefte moeten krijgen. De professional heeft daarbij het belangrijkste instrument in handen: zichzelf! Het is mijn passie om professionals te leren dit instrument in te zetten tijdens hun begeleiding van jonge kinderen.

Vanuit verbinding met het kind en zijn ouders kan de professional het verschil maken. In de 15 jaar dat ik in de jeugdzorg werkte heb ik geleerd hoe je deze verbinding tot stand brengt. Tijdens mijn studie Educational Sciences: Learning in Interaction heb ik dit vervolgens leren vertalen naar het leren van jonge kinderen en ondersteunen van professionals.

In mijn werk al onderwijsadviseur staat het aangaan van verbinding op alle niveaus centraal: vanuit de verbinding geef ik mijn begeleidingen vraaggericht vorm, waarbij theorie aan de praktijk gekoppeld wordt. Ook de trajecten zijn gericht op verbinding: hoe kan ik vanuit mijn relatie me dit kind/deze groep kinderen het leren optimaal bevorderen en welke rol spelen anderen hierin (bijvoorbeeld ouders, samenwerkingspartners). Het kan hierbij gaan om meertalige kinderen, kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of kinderen met opvallend gedrag.

Marian Habermehl
Onderwijsadviseur Jonge Kind

06 82393821

mhabermehl@hetabc.nl

Mijn profiel