Marianne Dijkstra

Directeur - Bestuurder

Met je talent in beeld kun je een leven lang vooruit!

Als directeur - bestuurder zet ik mij in voor de bijdrage van Het ABC aan de samenleving van de toekomst. Goed onderwijs biedt onze jeugd kansen om hun talenten maximaal in beeld te krijgen en met een sterke identiteit hun weg te vinden.

Voor dit doel werk ik graag samen. Met de jeugd en hun ouders en de professionals in en om het onderwijs. In samenwerking met opdrachtgevers en diverse hogescholen en universiteiten, borgen wij onze kennis. Wij willen tot duurzame verbetering in onze aanpak en inzet komen.

In onze organisatie faciliteer ik de medewerkers, adviseurs en metgezellen om zo goed als mogelijk hun opdrachten uit te voeren en ook toe te kunnen voegen. Wij werken aan een transparante organisatie met een heldere koers. Dat geeft beeld van wat wij doen en waarom.  Dit versterkt de samenhang in onze wijze van werken en het onderling vertrouwen, ook met opdrachtgevers en samenwerkingspartners.

Dilemma’s ombuigen in kansen geeft mij energie. Door samen lastige vraagstukken vast te pakken ontstaan meer kansen voor kinderen en hun toekomst. Graag kom ik met jullie in gesprek.

 

Marianne Dijkstra
Directeur-Bestuurder

mdijkstra@hetabc.nl

Mijn profiel