Mariëtte Sibbing

Onderwijsadviseur & Hoofdbehandelaar Dyslexie

Samen op Zoek

Als orthopedagoog/GZ-psycholoog heb ik jarenlange ervaring op het gebied van leerlingbegeleiding. Daarbinnen ligt mijn specialisatie op het gebied van de onderkenning, behandeling en preventie van dyslexie.

Samen met leerkrachten en ouders ga ik op zoek naar de factoren die meespelen bij leer- en/of gedragsproblemen van leerlingen. En als er voldoende inzicht in deze factoren is, stellen we in onderling overleg een plan van aanpak op. Op deze manier kan ieders expertise bijdragen aan een goede oplossing en voelt iedereen zich gehoord.

Als regiebehandelaar dyslexie stel ik diagnoses en volg ik de behandeling op de voet. Ik vind het fascinerend om te zien hoe de motivatie van kinderen na een dyslexiebehandeling verbetert en welke sprongen zij kunnen maken in hun ontwikkeling en het is fijn om daar onderdeel van te zijn.

In het kader van passend onderwijs verzorg ik tevens cursussen voor schoolteams over dyslexie en begeleid ik scholen bij de preventie daarvan middels de implementatie van BOUW!

 

Mariëtte Sibbing
Onderwijsadviseur & Hoofdbehandelaar Dyslexie

06 - 31 63 15 65

msibbing@hetabc.nl

Mijn profiel