Marijke van der Velde

Klantmanager & Onderwijsadviseur

Veranderidealist met passie voor onderwijs en zorg

Iedere leerling, team, klas, school of bestuur vraagt om een eigen integrale aanpak, met aandacht voor talenten en kansen. Door samen in gesprek te gaan over ondersteuning (wat is jouw vraag of behoefte) en visie (wat zijn jouw waarden en wat wil je graag bereiken) kan Het ABC op maat waarde toevoegen voor klanten, medewerkers en school.

Als orthopedagoog en klantmanager heb ik een passie voor de vakgebieden hoogbegaafdheid, taalontwikkeling en passend onderwijs bij dubbele diagnoses.
Eigenheid, onderzoekend ervarend leren en praten met kinderen staan centraal in mijn aanpak als orthopedagoog.

Voordat ik bij Het ABC kwam werken was ik onder andere manager van een logopediepraktijk, team- en projectleider bij een integraal kindzorgcentrum en beleidsadviseur voor maatschappelijke thema's op het snijvlak van onderwijs, educatie en gezondheidszorg. De rode draad in mijn leven is het wegnemen van drempels in de samenleving en kinderen en teams te stimuleren in het ontwikkelen van hun talenten. Ik ben een kameleon, sluit graag aan bij wat nodig is en daarbij zijn de kinderen het vertrekpunt. Samen tasten we af wat nodig is en kijk ik hoe we vanuit waarden toekomstgericht te werk kunnen gaan.

Verander de stand van je zeilen als je de wind niet kan aanpassen.

 

 

Marijke van der Velde
Relatiemanager & Onderwijsadviseur

06 316 316 17

mvandervelde@hetabc.nl

Mijn profiel