Marja Erisman

Onderwijsadviseur & orthopedagoog

Samen op zoek naar een oplossing

Als orthopedagoog/onderwijsadviseur ben ik binnen Het ABC voornamelijk werkzaam op het gebied van gedrag en schoolklimaat. Ik ben inzetbaar bij vragen over groepsprocessen, het creëren/behouden van een positief en veilig schoolklimaat en het begeleiden van leerlingen. Ik geloof dat ieder kind de mogelijkheid moet krijgen zijn/haar talenten te ontwikkelen. Goed onderwijs binnen een veilige omgeving vind ik daarom belangrijk. In mijn begeleiding ga ik graag uit van de sterke kanten van kinderen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen. Ik stel hierbij de behoeften van het kind centraal en zoek samen met betrokkenen naar passende en werkende interventies, die bewezen effectief zijn.

Een belangrijk uitgangspunt in mijn werk is dat ik vraagstukken benader vanuit een gelijkwaardige insteek: samen met alle betrokkenen op zoek naar een oplossing. Ik vind het belangrijk dat iedereen vanuit een eigen expertise de mogelijkheid krijgt om een steentje bij te dragen aan het ontwikkelen van een fijne leeromgeving. Het geeft mij energie als ik zie dat kinderen en leerkrachten weer met (meer) plezier naar school gaan.

 

Marja Erisman
Onderwijsadviseur orthopedagoog

06-34990878

merisman@hetabc.nl

Mijn profiel