Miriam Klamer

Onderwijsadviseur

De kracht van verbinding

Ik ben Miriam, onderwijsadviseur in team Gedrag & Schoolklimaat bij Het ABC.

Een gelukkige leraar in een gelukkige klas. Kinderen die in verbinding zijn met zichzelf en elkaar en elke dag met plezier naar school gaan, omdat er zo’n fijne sfeer is. Ze voelen zich gezien en gehoord.

Dat is voor mij waar ik elke dag met passie aan werk. Ik kijk daarbij welke kwaliteiten in huis zijn en welke nog tot bloei mogen komen. Hierbij ga ik uit van de kracht van verbinding, zo ontstaat er synergie. Mijn visie hierbij is dat het kind niet zijn gedrag is, maar dat gedrag slechts een uiting is van hoe het kind zich voelt. Er schuilt dus een behoefte onder. Elk kind, elke klas en elke leraar is uniek. Dat vraagt om maatwerk.

Scholen kunnen contact met mij opnemen bij begeleiding van het pedagogisch klimaat, klassenmanagement, gedrag, sociaal emotioneel leren,  traumasensitief onderwijs, kindermishandeling, rouwverwerking en hoogsensitiviteit.

 

Miriam Klamer-Hoogma
Onderwijsadviseur

0630950380

mklamer@hetabc.nl

Mijn profiel