Monica de Wit

Onderwijsadviseur Taal & VVE

 

 

‘Mijn’ ABC:

Attitude (het overdagen, houding, wees een voorbeeld)

Bekwaam (talentvol en ambitie gedreven)

Cultuur (ruimte geven voor de optimale ontwikkeling)

 

Ik ben een ervaren onderwijsexpert op alle niveaus met hart voor het primair onderwijs, inclusief voor- en vroegschool. Mijn specialisaties zijn VVE/Het Jonge kind (rijke leeromgeving, taal- & rekenontwikkeling)  en Taal (begrijpend luisteren, lezen & woordenschatdidactiek) voor het Primair Onderwijs.
In mijn werk als onderwijsadviseur geef ik advies, train en coach ik pedagogisch medewerkers/specialisten, leerkrachten, intern begeleiders en/of stuurgroepen. Mooi vind ik het als het geleerde wordt toegepast in de praktijk, want dat is waar het om gaat als je denkt aan goed onderwijs: je hiervan bewust zijn en je verder willen ontwikkelen, met hoofd, hart en handen, dat maakt onderwijzen tot een kunst. Ik zie mezelf als een gedreven motivator en verbinder en werk met plezier aan waardegedreven onderwijs.

 

Twitter  @dewitabc

LinkedIn    http://nl.linkedin.com/in/monicadewit/

 

Monica de Wit
Onderwijsadviseur Taal & VVE

06 31 63 15 47

mdewit@hetabc.nl

Mijn profiel