Moniek Sanders

Onderwijsadviseur & Taalspecialist

Problemen zijn om van te leren

Als taalspecialist heb ik een brede kennis van taalonderwijs in meertalige klassen. Ik ben expert in het werken aan taalbeleid, om samen met de school de puzzelstukken te vinden voor een samenhangend en schooleigen meerjarenplan. Daarnaast kijk ik graag met leerkrachten naar de taalleerbehoeften van de kinderen in hun klas, en op welke manier een (nieuwe) taal- of leesmethode of aanpak vanuit een leerlijn hieraan kan bijdragen. Met 2 collega’s coördineer ik het netwerk voor nieuwkomersleerkrachten.

Ik werk als coach in implementatietrajecten Met woorden in de weer, begrijpend lezen, taaldenkgesprekken en ik ben trainer van Logo 3000, Zien is snappen, BoekStart in de kinderopvang (voor Stichting Lezen) en Digidreumes.

Twitter @moniek_ABCtaal

 

Moniek Sanders
Onderwijsadviseur & Taalspecialist

06 - 31 63 16 20

msanders@hetabc.nl

Mijn profiel