Musa Can Gül

Kinderpsycholoog & Onderwijsadviseur

Een Persoonlijke Band!

Als kinderpsycholoog en junior onderwijsadviseur bij Het ABC wil ik mij graag inzetten voor het creëren van een veilig pedagogisch schoolklimaat, zodat leerlingen zo goed mogelijk tot (sociaal-emotioneel) leren kunnen komen. Ik vind het van belang om rekening te houden met eventuele specifieke onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van een kind. Ik haal steeds weer plezier uit het opbouwen van een persoonlijke band, waarin sprake is van wederzijdse vertrouwen. Samen met ouders en de leerkrachten draag ik ertoe bij dat kinderen zich goed en veilig voelen in verschillende contexten en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Op het gebied van gedrag en schoolklimaat, maar ook van leerlingbegeleiding combineer ik graag wetenschappelijke inzichten met praktische handvatten. Bij voorkeur werk ik met leerlingen, hun ouders of onderwijsprofessionals/schoolteams preventief aan bijvoorbeeld een goed en rustig leerklimaat en goede relaties tussen leerlingen onderling, leerling-leerkracht relaties en een fijne samenwerking met ouders. Daar waar dit nodig is, draag ik bij aan het oplossen van problemen (curatieve inzet).

Mijn manier van werken is handelings- en oplossingsgericht. Ik combineer uitslagen op diagnostische instrumenten met mijn observaties (tijdens individueel werken of aanwezigheid in een klas/school). Na een terugkoppeling op gestelde hulpvragen denk ik graag met alle betrokkenen mee over een gewenst handelingsplan.

Als persoon beschik ik over een open houding en analytische blik, ik zie mezelf ook als een toegankelijk en benaderbaar mens. Ik zie ernaar uit om jullie in mijn werk te ontmoeten!

Musa Can Gül
Kinderpsycholoog en junior onderwijsadviseur

0682392831

mcangul@hetabc.nl

Mijn profiel