Nina Willemse

Regiebehandelaar Dyslexie en teamleider Team Taal & Dyslexie

Groot enthousiasme voor het werken met kinderen

 

Het werken met kinderen verveelt nooit! Inmiddels heb ik ruimschoots ervaring als schoolpsychologe en op het gebied van dyslexie en nog wekelijks ben ik verrast door de mooie, creatieve inzichten van kinderen. Een open houding om écht contact te maken, leidt tot hele mooie ervaringen.

Intercollegiaal heb ik een positieve, maar kritische houding; niet alleen kennis delen, maar ook kennis "upgraden" vind ik belangrijk. Als regiebehandelaar dyslexie is het van belang ook de kwaliteit van onze dyslexieonderzoeken en -behandelingen goed in het oog te houden. Gaandeweg heb ik de focus van vooral remediëring, naar óók oog houden voor de bijkomende belangen van het kind zien verschuiven. Hierdoor is er nu binnen de behandeling veel meer aandacht voor het vergroten van het zelfvertrouwen en de kansen die het dyslectische brein biedt.

Nina Willemse
Onderwijsadviseur & Behandelaar Dyslexie

06 - 31 04 10 94

nwillemse@hetabc.nl

Mijn profiel