Noortje Arts

Onderwijsadviseur

Mensen verdienen een klankbord, ruimte om te leren en een spiegel om in te kijken.

Mijn passie voor het onderwijs is begonnen toen ik zelf in de schoolbanken zat. Tijdens mijn reis door onderwijsland heb ik zelf mogen ervaren wat het betekent als je in meer of mindere mate gestimuleerd wordt om je talenten in te zetten. Vele jaren en werkervaringen later probeer ik als onderwijsadviseur, interim leidinggevende, trainer en coach bij te dragen aan een schoolsysteem waarin leerlingen, maar ook leerkrachten en leidinggevenden worden gestimuleerd om met hun talenten bezig te zijn.

Gedragingen en interactie tussen mensen hebben mij altijd al geïntrigeerd. Welke manier van leidinggeven past bij jou en wat vraagt het team van jou? Hoe gaan wij met elkaar om binnen een team? Voelt iedereen de ruimte om zichzelf te zijn? Zijn we ons bewust van onze aannames en vooroordelen? Tevens houd ik mij bezig met kansengelijkheid in het onderwijs. Als onderwijs- en beleidsprofessionals hebben wij een belangrijke rol bij het bieden van gelijke kansen. Hoe gaan jullie om met de diversiteit op school en in de klas?

Vanuit mijn ervaringen als onderwijsadviseur, schoolleider en leerkracht weet ik dat het veel energie, flexibiliteit en daadkracht vraagt om te zorgen voor een juiste balans. Ik werk vanuit een open, onderzoekende en respectvolle houding met oog voor het individu, de omgeving en de situatie.

Graag ga ik de samenwerking aan om onderwijsinstellingen, schoolleiders, teams en individuen te begeleiden bij hun ontwikkeling zodat mensen kunnen groeien tot waar zij naartoe willen. Ik luister met aandacht, vraag door om te ontdekken wat er nodig is, vertaal de behoeftes naar een actieplan en bied ondersteuning om het plan uit te voeren.

Noortje Arts
Onderwijsadviseur

0682081062

narts@hetabc.nl

Mijn profiel