Olga Uilenberg

 

 

 

Als orthopedagoog en onderwijsadviseur bij Het ABC begeleid ik leerkrachten en scholen bij de zorgen die zij hebben omtrent hun leerlingen, in samenwerking met ouders. Ik werk hierbij volgens de principes van handelingsgerichte diagnostiek en oplossingsgericht werken en vind het belangrijk om ervoor te zorgen dat kinderen weer vertrouwen krijgen in zichzelf waardoor zij zich verder kunnen ontwikkelen. Ik houd me bezig met psychologische onderzoeken, maar ook dyscalculie- en dyslexieonderzoek, naast individuele- en groepsbegeleiding en gesprekken met ouders en scholen. Mijn kracht ligt dan ook in de omgang met, en de hulpverlening aan jeugdige cliënten en hun ouders/ scholen. Naast mijn werkzaamheden bij het ABC werk ik als gedragswetenschapper/ schoolpsycholoog bij een SBO-school en op een VO school voor leerlingen die bekend zijn met slechthorendheid, taalontwikkelingsproblemen en/ of autisme.