Rachelle Solomons-Kraal

Onderwijsadviseur

Positief, betrokken en opbrengstgericht

SWPBS! Goed gedrag kun je leren, (Kiene!) Kleuters en consultatieve leerlingbegeleiding zijn mijn focusgebieden. Ik werk vanuit het gedachtengoed van het handelingsgericht werken. Daarbij ondersteun ik docenten en leerkrachten bij het uitvoeren van plannen voor een positieve groepsdynamiek. Ook begeleid ik bij de implementatie van Taakspel voor een veilig en positief klassen- en schoolklimaat. Mijn drijfveer is om mogelijkheden te creëren in samenwerking met schoolteams. 

Twitter @PBS020

 

Rachelle Solomons-Kraal
Onderwijsadviseur

06 - 31 63 15 64

rsolomons@hetabc.nl

Mijn profiel