Ronith Root

Metgezel Het ABC

 

 

Gezien mijn opleidingen en bijbehorende ervaring in het regulier- en speciaal onderwijs (leerkracht, intern begeleider, orthopedagoog en locatieleider) ben ik breed inzetbaar. Dat is de reden dat ik ervoor heb gekozen me als metgezel aan Het ABC te verbinden: om steeds weer in een nieuwe situatie mijn bijdrage te kunnen leveren. Ik wil mij graag inzetten op zowel coaching van leerkrachten als leerlingbegeleiding. Daarnaast heb ik veel expertise op het gebied van het aansturen van verbetertrajecten en speciaal onderwijs/langdurig zieke leerlingen. Ik ben iemand die houdt van complexe situaties die vragen om een degelijke analyse en een daaruit voortvloeiend plan van aanpak met concrete doelen. Mijn aanpak laat zich het best omschrijven als handelen volgens het 4D-principe, namelijk: Data, Duiden, Doelen en Doen!