Simone Rossing-Luimstra

 

 

Na ruim 12 jaar als leerkracht in het PO gewerkt te hebben, ben ik 7,5 jaar directeur van een multiculturele basisschool geweest. Daar ontdekte ik dat het omgaan met en werken vanuit verschillende culturen en (taal)achtergronden een prachtige verdieping was op de passie voor onderwijs die ik al ruimschoots bezat. Al snel kwam hier het nieuwkomersonderwijs bij doordat ik voor de Gemeente Uithoorn een Internationale Taalklas op mocht zetten en mij in ging zetten als regiocoördinator voor LOWAN PO. Sinds september 2017 houd ik mij uitsluitend bezig met nieuwkomersonderwijs, o.a. als Metgezel bij Het ABC. Ik denk graag mee over het opzetten en/of verbeteren van nieuwkomersonderwijs op school-, bestuurs- of gemeentelijk niveau. Ook begeleid ik (startende) nieuwkomersleerkrachten en geef ik trainingen en workshops, o.a. op het gebied van Traumasensitief Lesgeven.

Renée Diekstra zei het al in 2003: ‘Om gelijke kansen te krijgen en om zich naar hun mogelijkheden en talenten te ontplooien, hebben kinderen recht op ongelijke behandeling in opvoeding en onderwijs’. Het nieuwkomersonderwijs is hiervoor hét voorbeeld. Door de grote verschillen in (onderwijs)achtergrond wordt het onderwijs flexibel en daarmee passend gemaakt door te kijken naar onderwijsbehoeftes (wat heeft dit kind nodig om goed tot ontwikkeling te komen?) en te denken vanuit kansen (wat weet/kan dit kind wél? Welke talenten heeft het?). Met de leerkracht hierbij als belangrijkste factor: die doet er toe! En dan met name op sociaal-emotioneel gebied, door het bieden van steun en veiligheid, dé basisvoorwaarden om überhaupt tot leren te komen.