Stefan Heinink

 

Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in het onderwijs. Mijn zusje heeft jaren lang verplicht door mij gefabriceerde werkjes moeten maken, terwijl ik klaar zat met een rode pen om ze te corrigeren. Toen het VWO erop zat besloot ik al snel mijn biezen te pakken en van Twente naar Amsterdam te verhuizen om de Universitaire Pabo te doen aan de UvA. Een nieuwe studie met als doel hybride leerkrachten af te leveren die niet alleen gedreven zijn in het lesgeven, maar ook passie hebben voor het uitvoeren van onderzoek. Een voor mij perfecte combinatie. Het analytische met het praktische samenvoegen.

Als onderwijsadviseur en leerkracht heb ik als visie dat ieder kind het onderwijs verdient dat het nodig heeft. Dit streven dwingt mij ertoe telkens weer te kijken naar de (nieuwste) ontwikkelingen in onderwijsland en de maatschappij. In mijn hoedanigheid als adviseur bouw ik een brug tussen theorie en praktijk door scholen te bezoeken, presentaties te geven, gesprekken te voeren en mensen mee te nemen in mijn oneindig lijkende enthousiasme voor de kunst van het lesgeven.

Ik heb ervaring met het opzetten van plusklassen en het begeleiden van leerkrachten en teams bij het implementeren van (nieuwe) onderwijsprogramma’s op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid, onderzoekend leren en burgerschap. Verder is de manier waarop ik advies geef te omschrijven als een combinatie van begeleiden en ondersteunen. Voor mij is een project succesvol als ik een school verlaat en het gevoel heb dat een (deel) van het team enthousiast aan de slag is met hetgeen waarvoor ik ingevlogen ben. Dat ze handvatten hebben om het doel dat zij zelf hebben geformuleerd te behalen om zo te bereiken wat we allemaal willen: goed onderwijs.

 

Stefan Heinink
Onderwijsadviseur

06-30950380

sheinink@hetabc.nl

Mijn profiel