Tisa Schuitemaker

Metgezel Het ABC

Als orthopedagoog bij het ABC onderzoek ik leerlingen om te kijken wat zij nodig hebben om zich beter te kunnen ontwikkelen. Indien gewenst bied ik begeleiding in het vervolgtraject.

Uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk een juiste mindset en zelfvertrouwen zijn voor een goede ontwikkeling en fijne schooltijd. Daarom zet ik me in om kinderen met faalangst, sombere gedachten, leer- en gedragsproblemen te helpen. Er is een sterke wisselwerking tussen deze zaken en ik zoek naar de beste benadering bij elk kind. Waar nodig bied ik ook begeleiding bij het verbeteren van de executieve functies zoals aandacht, taakgericht gedrag en het werkgeheugen.

Doordat ik me goed kan inleven in alle betrokkenen voelen zij zich snel op hun gemak. Dat is essentieel om tot goed contact te komen en ruimte te maken voor ontwikkeling. Aangezien ik zelf voor de klas heb gestaan kan ik me goed verplaatsen in de positie van leerkrachten en aansluiten bij hun vragen.