Tisa Schuitemaker

Metgezel Het ABC

 

Als orthopedagoog werk ik sinds 2013 voor Het ABC als school- en leerlingbegeleider. In die rol houd ik me bezig met handelingsgerichte diagnostiek. Wat heeft dit kind nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, zowel op cognitief als sociaal emotioneel gebied? Welke (onderwijs)behoeften heeft het kind? Welke sterke kanten kan het benutten? In gesprek met de leerkracht en ouders onderzoek ik ook graag wat de mogelijkheden zijn om de omgeving van het kind het beste vorm te geven.

Ik geloof dat een veilige omgeving en oprechte interesse in het kind, de ouders en de leerkracht de basis zijn voor goed leerlingonderzoek en goede begeleiding. Ik merk dat kinderen zich snel bij mij op hun gemak voelen. Ouders en leerkrachten geven ook aan dat ik een open, rustige, betrouwbare uitstraling heb.

Naast leerlingbegeleiding op Het ABC geef ik speciale leerhulp (remedial teaching) op een basisschool in Amsterdam. In het verleden heb ik als leerkracht voor de klas gestaan. Verder heb ik trainingen gegeven op het gebied van sociale vaardigheden en faalangst en gewerkt als interim intern begeleider in het basisonderwijs.

Het werken met kinderen is voor mij elke dag enorm inspirerend en het geeft mij veel voldoening hen vooruit te helpen.