Wivina Rooijendijk

Metgezel Het ABC

 

 

Virtuoos onderwijsadvies betekent voor mij kwalitatief hoogwaardig onderwijs verbinden met adequate zorg en de juiste voorwaarden scheppen voor optimale groei en ontwikkeling van leerkrachten en leerlingen. Daarbij is het voor mij van groot belang dat niet alleen de cognitieve aspecten van het leren aanbod komen, maar dat daarbij zeker zoveel aandacht wordt besteed aan de sociaal emotionele ontwikkeling en het sociale welzijn.

Het bij mogen dragen aan inspirerend en motiverend onderwijs, dat recht doet aan de diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van zowel de leerling als de leerkracht vind ik een voorrecht. In mijn werk als onderwijsadviseur school-en leerlingbegeleiding ervaar ik dagelijks hoe inspirerend en uitdagend het is om ouders, leerlingen en het team samen te brengen en te werken aan een schoolbreed plan ter verbetering van het onderwijs.

Daarnaast raak ik gedreven van het gezamenlijk met andere professionals werken aan oplossingen van complexe vraagstukken en begeleidingsplannen op maat, ten behoeven van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Mijn kracht zit hem in het zoeken naar manieren om te verbeteren, hierin het voortouw te nemen, mensen motiveren en verbinden, het proces bewaken en coördineren.