Jaarverslag 2021 Het ABC

Stichting Advies- en Begeleidingscentrum voor het Onderwijs in Amsterdam (Het ABC) is
feitelijk en statutair gevestigd in Amsterdam. De stichting is in 1973 opgericht en heeft ten
doel voorwaarden te scheppen en belemmeringen weg te nemen voor het goed functioneren van de school als leer- en vormingsinstituut en voor het bereiken van een optimale ontplooiing van de individuele leerlingen.
Het nummer van de Kamer van Koophandel is 41199273.

Via deze link vind je ons financieel jaarverslag