Leerachterstandentoetsen (LAT)

Om te bepalen of een leerling in aanmerking komt voor leerwegondersteunend- of praktijkonderwijs worden allereerst LAT's (leerachterstandentoetsen) afgenomen op (en door) school.

Bij potentiële LWOO-leerlingen wordt geadviseerd Begrijpend lezen M6 (of E6), Spelling E6, Rekenen E6 en Technisch lezen DMT 1,2,3 af te nemen.

Bij potentiële PRO-leerlingen wordt geadviseerd Begrijpend lezen M5, Spelling M5, Rekenen M5 en Technisch lezen DMT 1,2,3 af te nemen.

Voor zowel LWOO als PRO leerlingen geldt dat er terug getoetst dient te worden wanneer het behaalde DLE meer dan 10 punten afwijkt van het niveau van de toets. Voor meer informatie zie onderstaande titel "Wanneer door- of terugtoetsen?"

Let op! Dit zijn richtlijnen; wanneer een leerling op een beduidend lager niveau presteert wordt geadviseerd adaptief te toetsen.

Welke LAT-toetsen?

LWOO leerlingen
Technisch lezen: DMT (dus géén BRUS) Kaart 1, 2, 3. Voorkeur: versie B. 

Begrijpend lezen CITO 3.0 M6 of E6
óf Begrijpend lezen CITO 2.0 M6 = Start + juiste vervolgmodule
- toetsscore 12 of minder goed --> vervolg 1
- toetsscore 13 of meer goed --> vervolg 2  

Spelling CITO 3.0 E6 
óf Spelling CITO 2.0 E6 = Start + juiste vervolgmodule
- toetsscore 16 of minder goed --> vervolg 1
- toetsscore 17 of meer goed --> vervolg 2  

Inzichtelijk Rekenen CITO 3.0 E6
óf Inzichtelijk Rekenen CITO 2.0 E6 = Alle 3 de delen
- Kladblad mag alleen bij deel 1 en 2. Afname liefst op opeenvolgende ochtenden

PRO leerlingen
Technisch lezenDMT (dus géén BRUS) Kaart 1, 2, 3. Voorkeur: versie B.  

Begrijpend lezen CITO 3.0 M5 
óf Begrijpend lezen CITO 2.0 M5 = Start + juiste vervolgmodule
- toetsscore 13 of minder goed -->vervolg 1
- toetsscore 14 of meer goed --> vervolg 2  

Spelling CITO 3.0 M5
óf Spelling CITO 2.0 M5 = Start + juiste vervolgmodule
- toetsscore 15 of minder goed --> vervolg 1
- toetsscore 16 of meer goed --> vervolg 2  

Inzichtelijk Rekenen CITO 3.0 M5 
óf Inzichtelijk Rekenen CITO 2.0 M5 = De 2 delen
- Kladblad mag bij beide delen. Afname liefst op opeenvolgende ochtenden  

Wanneer door- of terugtoetsen?

De algemene regel is dat voor een goede niveaubepaling een toetsversie gebruikt moet worden die het beste past bij het feitelijke leerniveau van de leerling. Mocht uit de uitslag blijken dat bij nader inzien toch niet de juiste toetsversie is gekozen, dan moet er in principe worden door- of teruggetoetst.

Controleer of de behaalde DLE's op de LAT-toetsen Technisch lezen (Leestempo), Begrijpend lezen, Spelling of Rekenen-wiskunde niet meer dan 10 DLE punten (één leerjaar) van de verwachte score af ligt.

Meer dan 10 punten verschil > terug/door te toetsen.
10 of minder punten verschil > dan hoeft er niet terug/door getoetst te worden

Voorbeeld
Bij een LWOO-leerling is Begrijpend lezen M6 afgenomen (verwacht DLE 35 met een marge van 25-45). De leerling behaalt echter een DLE van 24 (11 punten verschil). Dit betekent terug toetsen!

*Neem de toets af van het leerjaar waar de behaalde DLE-score naar verwijst. Dit kan twee of meer leerjaren lager worden als uw startniveau veel te hoog is geweest.
Bij bijv. een DLE van 21 > kies toets M5
Bij bijv. een DLE van 14 > kies toets M4

Zie onderstaande tabellen voor de DLE marges voor het door- of terugtoetsen. Klik op de tabel voor een grotere afbeelding(opent in een nieuw scherm).

adaptieftoetsen

 

Klik op onderstaande afbeelding voor meer informatie (bijv. over wanneer een kind in aanmerking komt voor CAP).

Klik hier voor de LAT handleiding 18-19

Klik hier voor de lijst toegestane instrumenten 18-19

Klik hier om terug te gaan naar de homepagina van de Kernprocedure LWOO/PRO

Veelgestelde vragen

  • Met vragen over ELK kunt u terecht bij uw bestuursbeheerder LAS/ELK. Meer informatie over ELK en een lijst met bestuursbeheerders vindt u op www.handleiding.elkadam.nl 

Contact team Kernprocedure

Heb je nog vragen over de uitvoering van de LAT/CAP-toetsen binnen de Kernprocedure lwoo-pro? Mail dan naar: kernprocedure@hetabc.nl