Leerachterstandentoetsen (LAT)

Om te bepalen of een leerling in aanmerking komt voor leerwegondersteunend- of praktijkonderwijs worden LAT's (leerachterstandentoetsen) afgenomen. Klik op onderstaande afbeelding voor meer informatie (bijv. over wanneer een kind in aanmerking komt voor CAP).

 

Klik hier voor de Handleiding LAT 2017-2018

Klik hier voor de lijst toegestane instrumenten (pag. 6-8 LAT)

Klik hier voor de homepagina van de Kernprocedure lwoo-pro

Welke LAT-toetsen?

LWOO leerlingen*

Technisch lezen: DMT (dus géén BRUS) Kaart 1, 2, 3. Voorkeur: versie B.

Begrijpend lezen CITO 2.0 M6 = Start + juiste vervolgmodule
- toetsscore 12 of minder goed --> vervolg 1
- toetsscore 13 of meer goed --> vervolg 2

Spelling CITO 2.0 E6 = Start + juiste vervolgmodule
- toetsscore 16 of minder goed --> vervolg 1
- toetsscore 17 of meer goed --> vervolg 2

Inzichtelijk Rekenen CITO 2.0 E6 = Alle 3 de delen
- Kladblad mag alleen bij deel 1 en 2. Afname liefst op opeenvolgende ochtenden

* Hierbij wordt uitgegaan van CITO 2.0 toetsen, voor groep 6 is ook de CITO 3.0 beschikbaar en deze mag dit schooljaar gebruikt worden voor LAT


PRO leerlingen
*

Technisch lezen: DMT (dus géén BRUS) Kaart 1, 2, 3. Voorkeur: versie B.

Begrijpend lezen CITO 2.0 M5 = Start + juiste vervolgmodule
- toetsscore 13 of minder goed -->vervolg 1
- toetsscore 14 of meer goed --> vervolg 2

Spelling CITO 2.0 M5 = Start + juiste vervolgmodule
- toetsscore 15 of minder goed --> vervolg 1
- toetsscore 16 of meer goed --> vervolg 2

Inzichtelijk Rekenen CITO 2.0 M5 = De 2 delen
- Kladblad mag bij beide delen. Afname liefst op opeenvolgende ochtenden

* Hierbij wordt uitgegaan van CITO 2.0 toetsen, voor groep 5 is ook CITO 3.0 beschikbaar en deze mag dit schooljaar gebruikt worden voor LAT.

Wanneer door- of terugtoetsen?

De algemene regel is dat voor een goede niveaubepaling een toetsversie gebruikt moet worden die het beste past bij het feitelijke leerniveau van de leerling. Mocht uit de uitslag blijken dat bij nader inzien toch niet de juiste toetsversie is gekozen, dan moet er in principe worden door- of teruggetoetst.

Controleer of de behaalde DLE's op de LAT-toetsen Technisch lezen (Leestempo), Begrijpend lezen, Spelling of Rekenen-wiskunde niet meer dan één leerjaar (in DLE’s uitgedrukt meer dan 10 punten) van de verwachte score af ligt.
Zo ja > terug/door te toetsen.

Zo nee > dan hoeft er niet terug/door getoetst te worden

Voorbeeld
Bij een LWOO-leerling is Begrijpend lezen M6 afgenomen (verwacht DLE 35 met een marge van 25-45). De leerling behaalt echter een DLE lager dan 25, dit betekent terugtoetsen!

*Neem de toets af van het leerjaar waar de behaalde DLE-score naar verwijst. Dit kan twee of meer leerjaren lager worden als uw startniveau veel te hoog is geweest.
Bij bijv. een DLE van 21 > kies toets M5
Bij bijv. een DLE van 14 > kies toets M4

Zie onderstaande tabellen voor de DLE marges voor het door- of terugtoetsen. Klik op de tabel voor een grotere afbeelding(opent in een nieuw scherm).

adaptieftoetsen

 

Tijdpad 2017-2018

WAT DATUM
Zelf LATtende scholen:
LAT afnames Week 39: 25 - 29 september
Invoeren LAT-resultaten in ParnasSys
en overzetten naar ELK
Week 43: uiterlijk 27 oktober

Overige scholen:
LAT afnames Week 39: 25 - 29 september
Leerlingen vanuit ParnasSys overzetten naar ELK

Opsturen ongecorrigeerde
antwoordbladenboekjes naar Het ABC
= Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam

Week 40: uiterlijk 6 oktober

 

Week 40: uiterlijk 6 oktober

Start afnamen CAP Vanaf week 44


Veelgestelde vragen

Contact team Kernprocedure

Heb je nog vragen over de LAT/CAP-toetsen binnen de Kernprocedure lwoo-pro? Mail dan naar: kernprocedure@hetabc.nl