bliksem

#Gesprekindeklas

Het ABC organiseert in opdracht van de gemeente Amsterdam en samen met de HvA een serie netwerkbijeenkomsten over burgerschapsonderwijs. Daarbij gaat het specifiek over het bespreekbaar maken van controversiële onderwerpen in de klas.

Burgerschapsvorming krijgt de laatste tijd weer veel meer aandacht in het onderwijs. Heftige gebeurtenissen zoals de aanslagen in Parijs en Brussel komen de klas binnen en leiden soms tot een lastig gesprek. Maar ook met elkaar praten over slavernij, WO II,  de oorlog in Syrië of asielzoekers in Nederland is niet altijd makkelijk. Hoe ga je als leerkracht/docent om met heftige reacties en extreme standpunten? Hoe sluit je met gevoelige onderwerpen goed aan bij de ontwikkeling van kinderen? Op welke leeftijd kun je welk gesprek voeren? Hoe leid je dat in goede banen en zorg je voor een veilige sfeer, ook in spontane situaties? En hoe geef je met ouders vorm aan pedagogisch partnerschap? En kan dat ook nog leuk en uitdagend zijn?

Allemaal relevante vragen waar veel professionals, intern begeleiders en directeuren mee rond lopen. Als leerkracht en als school wil je adequaat in kunnen spelen op actuele situaties, maar ook preventief te werk gaan. Bewust en structureel werken aan een positief pedagogisch klimaat en een schoolcultuur die gebaseerd is op democratische waarden is hierbij van belang. Juist in een stad als Amsterdam met zijn enorme diversiteit.

Netwerkbijeenkomsten

Omdat zowel scholen zelf als de gemeente aangeven meer te willen doen aan burgerschapsonderwijs en hierbij van elkaar te willen leren, zijn er tot de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 netwerkbijeenkomsten voor PO, VO en MBO.

De centrale vraag hierbij is:

“Wat is er op deze school nodig om in de klas het lastige gesprek over controversiële thema’s aan te gaan en zo de impact van burgerschapsonderwijs te vergroten? Wat doet dit met mij als docent/leerkracht/leerling?” 

Netwerkbijeenkomsten zijn actiegerichte bijeenkomsten met docenten, leerkrachten en leerlingen over bespreekbaar maken van controversiële onderwerpen in de klas, als onderdeel van burgerschapsvorming. Al doende komen we erachter waar de moeilijkheid ligt, wat er te doen is en aan welk type interventies behoefte is. We wakkeren op Amsterdamse scholen het vuurtje aan om werkelijk aan de slag te gaan met burgerschapsonderwijs.

Kenmerkend voor de netwerkbijeenkomsten is:

  • Het open gesprek in een gestructureerde dialoog: Wat speelt er? Wat is gewenst? Hoe kunnen we de gewenste situatie dichterbij brengen?
  • Visievormend en oplossingsgericht: Zijn we op de goede weg? Hoe komen wij een stap verder?

Wat hebben we daarin te doen? Wie kan ons daarbij helpen?

  • Niet alleen praten over, maar ook werkelijk aan de slag binnen duidelijke inhoudelijke kaders en een heldere een visie op democratisch burgerschap

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor het PO, VO en MBO en vinden plaats in de periode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, bij voorkeur op de eigen school. Het geheel aan inzichten uit de 15 tot 20 bijeenkomsten wordt verwerkt in een publicatie.

De bijeenkomsten met leerkrachten en docenten beslaan een dagdeel. Het aantal deelnemers kan variëren, tot een maximum van 25 personen per bijeenkomst. Ook het perspectief van leerlingen vinden we belangrijk. Zij leggen in een lesuur op hun eigen wijze vast hoe zij aankijken tegen het #gesprekindeklas.

De netwerkbijeenkomsten vinden bij voorkeur op school plaats en worden begeleid door verschillende trainers van Het ABC en Dander. Een expertgroep bestaande uit Hessel Nieuwelink, Gert Biesta en Veronique van der Heijden verzorgt inhoudelijk en methodisch advies.

Wat levert het de school op?

In dialoog vergroten we inzicht, inspiratie en kennis over het voeren van betekenisvolle gesprekken over controversiële onderwerpen. Leerkrachten en docenten bespreken met elkaar waar dilemma’s liggen, krijgen helder wat goed werkt en welke vervolgacties wenselijk zijn.

Download hier de informatie als pdf.
 tekstbalonnetje
Wil je jouw school aanmelden voor een netwerkbijeenkomst?

Stuur een mail met je contactgegevens naar Eva Malkus,
emalkus@hetabc.nl, of bel 06-31631625.

 

Wil je meer informatie of direct contact hierover?

Eva Malkus
Onderwijsadviseur

06-31631625

emalkus@hetabc.nl

Mijn profiel

Bekijk hier beeldverslagen van netwerkbijeenkomsten #gesprekindeklas:

ROC Netwerkbijeenkomst

Rosa Beroepscollege-Noorderlicht

Rosj Pina Netwerkbijeenkomst

 

rg-16-10-11-0148