Het ABC is een bruisend Amsterdams expertisecentrum voor het onderwijs (PO en VO) met landelijke zichtbaarheid. Met hoofd, hart en handen richten we ons op continue kwaliteitsverbetering in het onderwijs en willen we alle kinderen de beste kansen geven. Met ruim vijftig deskundige kinder-en jeugdpsychologen, orthopedagogen, taal-reken- en gedragsdeskundigen zorgen we elke dag weer dat alle talenten optimaal worden benut. Altijd in de context van de school, de leerkracht, de leerling en de ouders.

Doordat de vraag naar onze dienstverlening op vele vlakken toeneemt zoeken wij:

Meerdere ervaren en innovatieve

Onderwijsadviseurs

(tussen de 21 en 36 uur)

We zien dat de veranderende samenleving voortdurend andere eisen stelt aan de kwaliteit van onderwijs. Dat vraagt om schoolteams die weten wat ze willen en leerkrachten die stevig in hun schoenen staan. Steeds vaker vragen zij ons om hen te begeleiden bij het (her)vinden van een sterke koers, concrete invulling van nieuwe visies op leren en onderwijskundig leiderschap.

Schoolteams, directeuren en bestuurders komen met hun vraagstukken bij jou als adviseur van Het ABC. Dat is niet altijd meteen een concrete vraag. In jouw rol van onderwijsadviseur help je hen scherp te krijgen wat zij verwachten van schoolontwikkeling op hún school. Je kijkt vanuit jouw vakkennis en ervaring naar de processen en uitkomsten die nodig en gewenst zijn, met altijd als uitgangspunt ‘onderwijs beter maken voor kinderen’. Jij weet wat nodig is voor een team, individuele leerkracht of directeur om daadwerkelijk beweging te creëren en je kunt deze processen begeleiden.

Je expertises:

Wij zoeken onderwijsadviseurs met verschillende expertises. Mocht je twee (of meer) van onderstaande expertises bezitten, dan willen we heel graag met jou in gesprek!

(Hoog)begaafdheid: 

Hiervoor heb je een relevante opleiding gevolgd, zoals de ECHA-opleiding, of je hebt aantoonbare werkervaring en expertise binnen het domein van (hoog)begaafdheid in het trainen van leerkrachtteams, coaching van individuele leerkrachten, onderzoek en begeleiding van leerlingen en ondersteuning bij het opzetten van schoolbeleid en/of plusklassen.

Jonge Kind: 

Hiervoor heb je aantoonbare werkervaring in het ondersteunen van complexe begeleidingstrajecten in de onderbouw en op het gebied van voor-en vroegschoolse educatie. Certificering in één of meer VVE-programma’s of kleutermethodes is een voorwaarde.

Gedrag:

Hiervoor heb je aantoonbare werkervaring in het op maat coachen en trainen van leerkrachten en schoolteams op veelal het pedagogisch handelen (omgaan met specifieke gedragsvragen in het kader van passend onderwijs, optimaliseren van het pedagogisch klimaat en de groepsdynamiek)ca. Je kent interventies zoals bijvoorbeeld SWPBS, Vreedzame School, Taakspel e.d. Je draagt graag bij aan burgerschapsvorming binnen het onderwijs. Leden van het team gedrag werken daarnaast ook vaak als (HGW/HGD) leerlingbegeleider. Een diagnostiekaantekening is daarom bij gedrag een pré.

Rekenen:

Hiervoor heb je aantoonbare werkervaring in het ondersteunen van complexe reken- verbeter-trajecten.  Je hebt expertise in het op maat coachen en trainen van leerkrachten en schoolteams op het gebied van goed rekenonderwijs aan alle leerlingen. Je bent op de hoogte van de nieuwste rekenmethodes en je kunt nieuwe ontwikkelingen in het rekenwerkveld vertalen naar de onderwijspraktijk. Kennis van rekenonderwijs bij (ex)-nieuwkomers is een pré.

Onderzoekend en ontwerpend leren:

(Basis)scholen richten zich steeds meer op onderzoekend en ontwerpend leren. Hiermee werken zij aan een nieuwsgierige en kritische houding van leerlingen in het basisonderwijs. Met behulp van onderzoekend en ontwerpend leren kun je werken aan 21e eeuwse vaardigheden, oriëntatie op jezelf en de wereld, thematisch werken en wetenschap, natuur en techniek. Als dit jouw expertise is dan heb je ervaring met het trainen en coachen van leerkrachten en schoolteams om deze programma’s vorm te geven binnen hun school.

Leerlingbegeleiding:

Je werkt handelings-en oplossingsgericht en bij de leerling-diagnostiek kijk je altijd wat deze leerling in deze klas met deze leerkracht nodig heeft om zijn leerpotentieel optimaal te benutten. Het doel is steeds om de leerling verder te helpen in zijn ontwikkeling. Je bent in staat om de leerkracht te voorzien van passende handelingsadviezen. Ervaring met het onderwijs heeft de voorkeur.

Je profiel:

  • Je hebt aantoonbare ervaring op twee (of meer) van bovenstaande vakgebieden en wendbaar over de grenzen van je vakgebieden heen; Je bent medior of senior als onderwijsadviseur;
  • Je hebt een academisch denk- en werkniveau (denk aan Kinder- en Jeugdpsycholoog, Schoolpsycholoog, Orthopedagoog, Onderwijskundige) of je bent post-HBO gegroeid naar bijv. schoolleider;
  • Je bent analytisch sterk;
  • Je bent niet alleen vakdidactisch sterk, ook op pedagogisch vlak beweeg je je makkelijk binnen de vele multiculturele scholen;
  • Voor de expertise leerlingbegeleiding ben je in het bezit van de basisaantekening diagnostiek (BAPD of NVO). Je bent in staat zelfstandig handelingsgerichte diagnostiek uit te voeren bij kinderen. Wil je werken binnen het team gedrag dan is deze basisaantekening ook een belangrijke pré;
  • Je hebt een grote en brede werkervaring binnen het onderwijs (bijv. als IB-er, orthopedagoog; zorgcoördinator etc);
  • Je maakt gelijke kansen in het onderwijs realiteit door innovatief te denken én te realiseren;
  • Je bent gewend om in adviestrajecten voor PO en VO scholen te werken;
  • Je bent bekend met acquireren van eigen werk en kunt vanuit je eigen netwerk nieuwe klanten en opdrachten verwerven voor Het ABC;

Wij bieden:                        

Een uitdagende en zelfstandige functie binnen een bruisende en groeiende adviesorganisatie. We zijn met 50 adviseurs en evenzoveel metgezellen betrokken bij onze klanten en bij elkaar. In je eigen team vind je een thuisbasis waarin je samen bouwt aan mooie resultaten. Inschaling van de functie is volgens de cao AOJ in schaal 11 en passend bij je kwaliteiten en ervaring. Je bent aangesloten bij pensioenfonds ABP en je werkt met een normjaartaak wat veel vrijheid van handelen geeft.

We hebben meerdere breed inzetbare onderwijsadviseurs nodig, dus als je voldoet aan het profiel zullen we je zo snel mogelijk uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Omdat wij onze personeelsbezetting graag een afspiegeling laten zijn van de samenleving nodigen wij kandidaten die de diversiteit van de teams kunnen versterken uit om te reageren. Ook is het fijn als je woonachtig bent in Noord-Holland (Noord). Je brief en CV kun je sturen ovv “vacature onderwijsadviseurs” naar: werkenbij@hetabc.nl