Ontwikkel het waardevolle talent van je kind

Opvoeden is een hele kunst. Op school meedoen en meekomen soms ook. Heb je zorgen over je kind, bijvoorbeeld over hoe je kind leest of zich gedraagt in de klas? Samen zorgen we ervoor dat kinderen weer goed in hun vel komen te zitten en meekomen op school. Op het gebied van dyslexie, rekenen en dyscalculie, (hoog)begaafdheid, opvoeding, schoolkeuze en ‘nieuw in Nederland zijn’ doen wij onderzoek en bieden we tips, adviezen en behandeling.

Dyslexie

Visual_BlokkenABC_Taalvaardigheid_hires

Heeft jouw kind moeite met lezen en/of spellen?

Wij doen onderzoek en geven tips, adviezen en behandeling.

 

Lees meer

Visual_Telraam_Rekenen_hires

Rekenen

 

Wat te doen als rekenen niet vanzelf gaat?

Wij doen onderzoek en hebben een speciaal behandelaanbod.

Lees meer

Begaafdheid

Visual_Hoofd_hoogbegaafdheid_hires

Denk je dat jouw kind begaafd is en wil je hier meer over weten, een onderzoek laten doen of wil je meer weten over de Day a Week School?

Lees meer

Opvoeden

Gedrag & ontwikkeling

Visual_gedrag_smileys_hires

Tips over positief opvoeden, antwoorden op opvoedvragen en een training voor kinderen om zich beter te laten concentreren.

Lees meer

Leerlingbegeleiding

 

 

Intelligentieonderzoek & schoolkeuzeVisual_appels_schoolkeuze_hires

 

Bij sommige leerlingen die doorstromen naar het voortgezet onderwijs worden speciale toetsen en onderzoeken afgenomen om het niveau te bepalen.

 

Lees meer

Aanmelden onderzoek

 

Als je een kind aanmeldt voor een onderzoek bij Het ABC hebben we gegevens nodig. Op deze pagina vind je de aanmeldformulieren en aanvullende informatie overzichtelijk bij elkaar.

Lees meer over aanmelden voor onderzoek

Nieuwkomers

Nieuwkomers-kl

Kinderen die nieuw zijn in Nederland moeten in korte tijd veel leren. Hiervoor zijn speciale Nieuwkomersgroepen.

Lees meer

Wij bieden onder andere:

  • Onderzoek Dyslexie

    Voordat er onderzoek plaatsvindt, wordt de aanvraag eerst beoordeeld. Als u uw kind aan wilt melden voor het traject waarbinnen het onderzoek en de behandeling vergoed worden vanuit de jeugdzorg (gemeente) dan dient de aanvraag aan verschillende voorwaarden te voldoen.

  • Behandeling Dyslexie

    Wanneer na het onderzoek blijkt dat er sprake is van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) dan kan binnen het traject van de vergoede zorg worden gestart met de behandeling.

  • Behandeling Spelling 9-12 jaar

    Centraal tijdens de behandeling staat de vraag: “Hoe los ik het op wanneer ik een woord niet kan schrijven?" Aan de hand van een duidelijke methode bekijken we waar de zwakke plekken zitten en gaan we gericht aan de slag om de kennis rondom de verschillende regels die er zijn goed op te bouwen.