Specialistisch begaafdheidsonderzoek

Heb jij het vermoeden dat jouw kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft en/of een cognitief talent? Herken je misschien kenmerken van begaafdheid? Heb je vragen of zorgen over de ontwikkeling en begeleiding van jouw kind? Denk je dat er meer informatie nodig is over de ontwikkeling van jouw kind om de vragen die er zijn (bij ouders of bij school) te beantwoorden?

Een begaafdheidsonderzoek kan dan inzicht bieden in de onderwijs- en begeleidingsbehoeften van een kind. Dit kan bij een vermoedelijk onderpresterend kind, maar ook bij een kind dat zeer goed presteert.

Werkwijze

Bij een begaafdheidsonderzoek wordt er altijd een intelligentie/capaciteitenonderzoek uitgevoerd.
Hiernaast wordt er ook gekeken naar de volgende aspecten van de leerling:

  • het creatieve denkvermogen
  • de taakgerichtheid en motivatie
  • het (werk)geheugen

Als daar vraag naar is, worden ook het sociaal-emotioneel functioneren en/of de executieve functies in kaart gebracht. In een gesprek worden de resultaten teruggekoppeld aan ouders en worden er adviezen gegeven. Op basis van het begaafdheidsonderzoek en de gesprekken schrijft de specialist een onderzoeksverslag.

De school van jouw kind kan bij het onderzoek worden betrokken. Dat heeft als groot voordeel dat onderwijs- en begeleidingsbehoeften in samenwerking worden geformuleerd. Vervolgens maken we heldere afspraken over de begeleiding.

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annelies de Muijnck.

Heeft u vragen over dit aanbod?

Annelies de Muijnck
Onderwijsadviseur & Schoolpsycholoog

06 - 31 63 15 56

ademuijnck@hetabc.nl

Mijn profiel