Behandeling Dyslexie

Uit onderzoek kan blijken dat een vergoede behandeling kan worden gestart. Als het kind niet aan de voorwaarden voor vergoede behandeling voldoet, kan de behandeling op kosten van ouders en/of school gegeven worden. Mede afhankelijk van de ernst van de problemen wordt het aantal behandelingen bepaald, dit ligt niet vooraf vast.

Tussendoor vinden er evaluatiemomenten plaats, waarna in overleg tussen de behandelaar en hoofdbehandelaar besloten wordt of de behandeling verder gaat.

Wij hebben behandellocaties verspreid over Amsterdam, zodat hulp dicht bij school/huis gegeven kan worden: behandellocaties van Het ABC.

Bij de dyslexiebehandeling hebben we verschillende uitgangspunten:

 • Allereerst is de behandeling bedoeld om de lees- en spellingvaardigheden van uw kind te vergroten. Dit gebeurt met een vaste aanpak, waarbij grote nadruk wordt gelegd op het herkennen van de klanken van woorden en het verbeteren van vloeiend lezen.
 • Daarnaast kijken we goed naar wat jouw kind nodig heeft op het gebied van aanpak, motivatie en zelfvertrouwen. We zoeken bijvoorbeeld teksten die passen bij onderwerpen die jouw kind interesseren en kijken naar de leerstijl die het beste werkt voor jouw kind.
 • Daarnaast zijn er nog veel meer aanvullende mogelijkheden die we op maat inzetten:
 • Tot slot vinden wij een goede samenwerking tussen ouders en school heel belangrijk. Ouders letten er, samen met de behandelaar, op dat hun kind de huiswerkopdrachten maakt. Soms kan school hierbij ondersteunen.

De behandelingen zijn individueel, eenmaal per week 50 minuten, de laatste 5 minuten wordt het huiswerk met het kind en ouders besproken.

Neem contact op voor meer informatie. Meer informatie is ook te vinden bij de veelgestelde vragen over onderzoek en behandeling bij Het ABC. 

Op dit moment hebben wij geen wachtlijst voor zowel het onderzoek, als de dyslexiebehandelingen. 

Meer over aanmelden

ABC leveringsvoorwaarden

 

Heb je vragen hierover?

Anne Myyrylainen
Projectbureau / advieslijn

06 - 31 63 16 04

advies@hetabc.nl

Mijn profiel

Ouders aan het woord

 

 • Hij had grote problemen. Nu is het veel beter. Hij moest elke dag lezen. Nu vindt hij dat ook leuker. Het geeft hem zelfvertrouwen. (Dhr. Benhali, vader van Rachid-9 jaar)
 • Onze zoon is zelfverzekerder, trots op z'n inspanningen, gegroeid in zijn spellings- en leesvaardigheden en hij leest sinds kort ook 'voor zijn plezier'.
 • Het enthousiasme van onze dochter en de vooruitgang die zij heeft geboekt. Ook vonden wij de gehanteerde methodiek erg goed: helder, motiverend en thuis ook heel goed toepasbaar. Pluim!
 • Ik merk 3 dingen. 1: ze weet dat dyslexie bij haar past. Trots op wat ze heeft. Ze schaamt zich er niet meer voor. Was in het begin heel moeilijk. 2. Ze is altijd vrolijk. 3. meer zelfvertrouwen.
 • De zorgzaamheid van de behandelaar. Ik kwam hier met pijn in mijn hart. Maar mijn dochter kwam altijd met plezier. Dat hielp. Beetje bij beetje heeft zij leren voelen waar ze trots op kan zijn en wat ze kan en niet kan.
 • Je wordt volledig betrokken van start tot eind en krijgt genoeg 'tools' om dit thuis voort te zetten. Mijn complimenten!
 • Er wordt gekeken naar mijn kind en dat er ruimte is om te kijken wat voor hem werkt. Ook hoe het voor mij als ouder is en hoe het gaat. Het optimale eruit halen.
 • De juf is heel betrokken en heeft meer dan genoeg kennis en flexibiliteit om zaken op te pakken. Vragen die we stellen worden altijd goed beantwoord.
 • We hebben de behandeling als heel prettig ervaren. Onze dochter ging er elke week met plezier naar toe. En maakte grote sprongen. Een fantastische behandelaar.

Samenwerking met HOI

 

De HOI Foundation heeft als missie het beeld van dyslexie veranderen van stoornis naar een brein dat anders werkt en eigen voordelen en nadelen heeft. Het ABC biedt al ruim 45 jaar begeleiding op het gebied van dyslexie en heeft als één van de eerste instanties gaandeweg hun behandeling aan deze nieuwe zienswijze aangepast door meer te bieden dan alleen lees- en spellingbegeleiding.

Het beeld dat het ABC heeft bij hun visie op dyslexiebehandeling is dat van een kind op een schommel, dat geleerd wordt hoe het zelfstandig steeds hoger kan komen en verder kan (zonder angst en met plezier).

HOI en Het ABC zien het belang van een positieve insteek en om het totaalplaatje te blijven zien. Het ABC richt zich dan ook, naast het beter leren lezen en spellen op:

 • Het vergroten van het zelfvertrouwen
 • Het leren van en met leeftijdgenoten en het delen van ervaringen
 • Het vergroten van de kennis over de plussen en minnen van dyslexie
 • Het versterken van de samenwerking tussen school, thuis en bij het kind

Het aanbod van HOI sluit hier naadloos bij aan. Het ABC en HOI zijn dan ook een samenwerking aangegaan. Zo verzorgen zij tijdens de behandelfase gezamenlijk een “ouder-kind bijeenkomst” om de kennis over dyslexie en de kansen van het dyslectische brein onder de aandacht te brengen. Ook wordt bekeken in hoeverre het aanbod van het Noticeability lesprogramma aansluitend aan de ABC-behandeling kan worden ingezet.

 

Win een leskist ‘elektriciteit’ voor in jouw klas.