Behandeling Dyslexie

Uit onderzoek kan blijken dat een vergoede behandeling kan worden gestart. Als het kind niet aan de voorwaarden voor vergoede behandeling voldoet, kan de behandeling op kosten van ouders en/of school gegeven worden. Mede afhankelijk van de ernst van de problemen wordt het aantal behandelingen bepaald, dit ligt niet vooraf vast.

Tussendoor vinden er evaluatiemomenten plaats, waarna in overleg tussen de behandelaar en hoofdbehandelaar besloten wordt of de behandeling verder gaat.

Wij hebben behandellocaties verspreid over Amsterdam, zodat hulp dicht bij school/huis gegeven kan worden: behandellocaties van Het ABC.

Bij de dyslexiebehandeling hebben we verschillende uitgangspunten:

  • Allereerst is de behandeling bedoeld om de lees- en spellingvaardigheden van uw kind te vergroten. Dit gebeurt met een vaste aanpak, waarbij grote nadruk wordt gelegd op het herkennen van de klanken van woorden en het verbeteren van vloeiend lezen.
  • Naast deze aanpak wordt er ook aandacht besteed aan de specifieke uitdagingen van het kind.
  • We kijken naar welke gevoelens het kind heeft bij het lezen, spellen en schrijven. Zo willen we het leesplezier vergroten.
  • Tot slot vinden wij een goede samenwerking tussen ouders en school heel belangrijk. Ouders letten er, samen met de behandelaar, op dat hun kind de huiswerkopdrachten maakt. Soms kan school hierbij ondersteunen.

De behandelingen zijn individueel, eenmaal per week 50 minuten, de laatste 5 minuten wordt het huiswerk met het kind en ouders besproken.

Een dyslexieverklaring en eventueel uitbehandelverklaring krijg je aan het einde van de behandeling, als je kind aan de voorwaarden voldoet. Informatie over dyslexiehulpmiddelen zoals Sprint, Kurzweil, Daisy-speler zijn te vinden op de website www.lexima.nl

Neem contact op voor meer informatie over onze tarieven. Meer informatie is ook te vinden bij de veelgestelde vragen over onderzoek en behandeling bij Het ABC. 

Op dit moment hebben wij geen wachtlijst voor de dyslexiebehandelingen. 

Meer over aanmelden

ABC leveringsvoorwaarden

 

Heb je vragen hierover?

Anne Myyrylainen
Projectbureau / advieslijn

06 - 31 63 16 04

advies@hetabc.nl

Mijn profiel

Ouders aan het woord

“Hij had grote problemen. Nu is het veel beter. Hij moest elke dag lezen. Nu vindt hij dat ook leuker. Het geeft hem zelfvertrouwen”

Mr. Benhali, vader van Rachid- 9 jaar

Spellen met spinners

In spin de bocht gaat ...

Bij Het ABC mogen de kinderen hun spinners meenemen én gebruiken tijdens de spelling- en dyslexiebehandelingen. We merken dat ze daarmee spelenderwijs de regels kunnen toepassen. Op die manier kunnen ze meer en sneller oefenen én zijn ze gemotiveerder dan ooit.

Klik hier voor een aantal oefeningen die ook eenvoudig op school of thuis te doen zijn.

Hoe gaat het met de
sociaal veilige omgeving in jouw klas?