Dyslexiebehandeling

Allereerst is de behandeling bedoeld om de lees- en spellingvaardigheden van uw kind te vergroten. Dit gebeurt deels op de computer en met papieren werkbladen en boeken (blended learning). Wij gebruiken hiervoor de digitale methode Skribbel, waarbij grote nadruk wordt gelegd op het herkennen van de klanken van woorden en het verbeteren van vloeiend lezen. Het behandelprogramma is systematisch opgebouwd en volgt de bestaande leerlijnen voor lezen en spelling. Elke behandeling wordt afgestemd op het niveau en de onderwijsbehoeften van jouw kind. Dit betekent dat jouw kind een uniek behandeltraject volgt. Skribbel® voldoet aan de criteria van het NKD en het Protocol Dyslexie onderzoek en behandeling. De behandelingen zijn individueel, eenmaal per week 50 minuten, de laatste 5 minuten wordt het huiswerk met het kind en ouders besproken.
We sluiten aan bij wat jouw kind nodig heeft op het gebied van motivatie en zelfvertrouwen. We zoeken bijvoorbeeld teksten die passen bij onderwerpen die jouw kind interesseren en gebruiken de leerstijl die het beste werkt. Daarnaast is het zelfvertrouwen één van de belangrijkste aspecten waar we aan werken. Hiervoor bieden wij extra's als maatwerk, waaronder:

 • extra aandacht voor het leren omgaan met dyslexie (psycho-educatie)
  • samen leren in duo of groepsvorm (aan het eind van de reguliere behandeling wordt de mogelijkheid geboden in een groepje van 4 leerlingen samen te leren, uit te wisselen en te groeien)
  • een ouder-kind bijeenkomst
  • focus op de kansen van het dyslectische brein
  • kennis laten maken met compenserende software
 • Tot slot vinden wij een goede samenwerking tussen ouders en school heel belangrijk. Ouders letten er, samen met de behandelaar, op dat hun kind de huiswerkopdrachten maakt. Soms kan school hierbij ondersteunen.

Onze behandellocaties zijn verspreid over Amsterdam, Diemen, Amstelveen en Zaanstad, zodat hulp dicht bij school/huis gegeven kan worden. Indien nodig kan behandeling ook online plaatsvinden.

Neem contact op voor meer informatie. Meer informatie is ook te vinden bij de veelgestelde vragen over onderzoek en behandeling bij Het ABC. 

Door grote drukte hebben we op sommige locaties wachttijden. Voor actuele wachttijden graag contact opnemen met de advieslijn, via mail advies@hetabc.nl of telefonisch 06 316 316 04.

Meer over aanmelden

ABC leveringsvoorwaarden

 

Heb je vragen hierover?

Anne Myyrylainen
Projectbureau / advieslijn

06 - 31 63 16 04

advies@hetabc.nl

Mijn profiel

Ouders aan het woord

 

 • Hij had grote problemen. Nu is het veel beter. Hij moest elke dag lezen. Nu vindt hij dat ook leuker. Het geeft hem zelfvertrouwen. (Dhr. Benhali, vader van Rachid-9 jaar)
 • Onze zoon is zelfverzekerder, trots op z'n inspanningen, gegroeid in zijn spellings- en leesvaardigheden en hij leest sinds kort ook 'voor zijn plezier'.
 • Het enthousiasme van onze dochter en de vooruitgang die zij heeft geboekt. Ook vonden wij de gehanteerde methodiek erg goed: helder, motiverend en thuis ook heel goed toepasbaar. Pluim!
 • Ik merk 3 dingen. 1: ze weet dat dyslexie bij haar past. Trots op wat ze heeft. Ze schaamt zich er niet meer voor. Was in het begin heel moeilijk. 2. Ze is altijd vrolijk. 3. meer zelfvertrouwen.
 • De zorgzaamheid van de behandelaar. Ik kwam hier met pijn in mijn hart. Maar mijn dochter kwam altijd met plezier. Dat hielp. Beetje bij beetje heeft zij leren voelen waar ze trots op kan zijn en wat ze kan en niet kan.
 • Je wordt volledig betrokken van start tot eind en krijgt genoeg 'tools' om dit thuis voort te zetten. Mijn complimenten!
 • Er wordt gekeken naar mijn kind en dat er ruimte is om te kijken wat voor hem werkt. Ook hoe het voor mij als ouder is en hoe het gaat. Het optimale eruit halen.
 • De juf is heel betrokken en heeft meer dan genoeg kennis en flexibiliteit om zaken op te pakken. Vragen die we stellen worden altijd goed beantwoord.
 • We hebben de behandeling als heel prettig ervaren. Onze dochter ging er elke week met plezier naar toe. En maakte grote sprongen. Een fantastische behandelaar.

Samenwerking met HOI

 

De HOI Foundation heeft als missie het beeld van dyslexie veranderen van stoornis naar een brein dat anders werkt en eigen voordelen en nadelen heeft. Het ABC biedt al bijna 50 jaar begeleiding op het gebied van dyslexie en heeft als één van de eerste instanties gaandeweg hun behandeling aan deze nieuwe zienswijze aangepast door meer te bieden dan alleen lees- en spellingbegeleiding.

HOI en Het ABC zien het belang van een positieve insteek en om het totaalplaatje te blijven zien. Het ABC richt zich dan ook, naast het beter leren lezen en spellen op:

 • Het vergroten van het zelfvertrouwen
 • Het leren van en met leeftijdgenoten en het delen van ervaringen
 • Het vergroten van de kennis over de plussen en minnen van dyslexie
 • Het versterken van de samenwerking tussen school, thuis en bij het kind

Het aanbod van HOI sluit hier naadloos bij aan. Het ABC en HOI zijn dan ook een samenwerking aangegaan. Zo verzorgen zij tijdens de behandelfase gezamenlijk een “ouder-kind bijeenkomst” om de kennis over dyslexie en de kansen van het dyslectische brein onder de aandacht te brengen. Ook wordt door Het ABC en HOI beide het Noticeability lesprogramma aangeboden (zie bij de informatie over de behandeling hierboven).

Zie tevens https://hoi-foundation.nl/