Behandeling lezen en spelling Voortgezet Onderwijs

Tot en met de derde klas van het voortgezet onderwijs begeleiden wij kinderen met lees- en spellingsproblemen. In onze spellingtrainingen leren we specifieke spellingstrategieën aan. Zo leert het kind onderscheid maken tussen luisterwoorden, regelwoorden en inprentwoorden en geven wij kinderen verschillende leer- en leesstrategieën mee. Op die manier wordt een kind zich bewust van de manier waarop hij of zij een taak aan kan pakken en leren zij sturing te geven aan het eigen leerproces (het "leren leren").

Bij een hoger spellingsniveau wordt aangeleerd hoe de Spellingchecker kan worden ingezet. Er wordt vooral  ervaring opgedaan met het toepassen van de spelling in eigen teksten (vergroten van het spellingbewustzijn) en het aanleren van leesstrategieën. Naast het gebruik van eigen teksten en de Spellingchecker geven we elke week een huiswerkopdracht mee.

Voor specifieke informatie over aanmelden en tarieven kun je onderstaand formulier invullen of een mail sturen naar advies@hetabc.nl

Informatie formulier onderzoek/behandeling

ABC leveringsvoorwaarden

Heb je vragen hierover?

Anne Myyrylainen
Projectbureau / advieslijn

06 - 31 63 16 04

advies@hetabc.nl

Mijn profiel