Lees- en spellingbehandeling Voortgezet Onderwijs

Tot en met de derde klas van het voortgezet onderwijs begeleiden wij kinderen met lees- en spellingsproblemen. In onze spellingbehandelingen leren we specifieke spellingstrategieën aan. Zo leert het kind onderscheid maken tussen luisterwoorden, regelwoorden en inprentwoorden. Ook geven wij kinderen verschillende leer- en leesstrategieën mee. Op die manier leert een kind bewust een taakaanpak en leert zo sturing te geven aan het eigen leerproces (het "leren leren").

Bij een hoger spellingsniveau leren we kinderen hoe ze de Spellingchecker kunnen inzetten. Ze doen ervaring op met het toepassen van de spelling in eigen teksten (vergroten van het spellingbewustzijn) en het aanleren van leesstrategieën. Naast het gebruik van eigen teksten en de Spellingchecker geven we elke week een huiswerkopdracht mee.

Voor specifieke informatie over aanmelden en tarieven kun je onderstaand formulier invullen of een mail sturen naar advies@hetabc.nl

Informatie formulier onderzoek/behandeling

ABC leveringsvoorwaarden

Heb je vragen hierover?

Anne Myyrylainen
Projectbureau / advieslijn

06 - 31 63 16 04

advies@hetabc.nl

Mijn profiel