Aanmelden voor dyslexie

keurmerk-dyslexie

Op deze pagina staat uitleg over het aanvragen van een vergoeding voor dyslexie onderzoek en behandelingen. Ook kun je zonder vergoeding onderzoek en behandelingen aanvragen. Onderaan deze pagina vind je een aanmeldformulier (voor particulier betaald onderzoek). Je kunt dit formulier ook invullen als je een specifieke vraag hebt, of meer informatie wenst.

Vergoede zorg

Binnen de jeugdzorg wordt een groot deel van het onderzoek en de behandeling van dyslexie vergoed door de gemeente. De school van jouw kind kan je alles vertellen over wat er nodig is voor een aanmelding. Veel informatie moet ook bij hen vandaan komen, vandaar dat de aanmelding in de meeste gevallen door de school wordt ingestuurd. De ouder blijft echter altijd de opdrachtgever, en moet hier ook voor tekenen.

Aan de toelating voor deze zorg zijn (strenge) eisen verbonden. Onder andere:

  • Het kind moet tussen de 7 en 13 jaar oud zijn en op de basisschool zitten.
  • Er moet er een duidelijk vermoeden zijn van ernstige dyslexie. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de behaalde testresultaten over 3 hoofdmeetmomenten (januari/juni toetsen):
    • 3xE of 3xV-(min) scores op de DMT (Drie Minuten Toets)

OF

    • 3x lage D (laagste 20%) of 3x V-scores op de DMT ÉN daarbij 3xE of 3xV-(min) scores op de CITO spellingtoets.
  • en de inspanning die is gedaan om uw kind extra te begeleiden (minimaal 6 maanden 3x per week 20 minuten extra begeleiding door een onderwijsprofessional).
  • Een andere eis die wordt gesteld is dat er geen andere 'problemen' mogen zijn die een eventuele behandeling in de weg staan. Hierbij kunt u denken aan ADHD of autisme gerelateerde stoornissen. Deze moeten eerst aangetoond onder controle zijn voordat dyslexieonderzoek kan plaatsvinden.
  • Ook mag er geen sprake zijn van een algehele leerachterstand of breder leerprobleem (lage scores op alle vakken)

De school van je kind kan u alles vertellen over wat er nodig is voor een aanmelding. Veel informatie moet ook bij hen vandaan komen, vandaar dat de aanmelding in de meeste gevallen door de school wordt ingestuurd. De ouder blijft echter altijd de opdrachtgever, en moet hier ook voor tekenen.

Veel informatie over dyslexie en de vergoedingen hierbij vind je op de website van Balans, de oudervereniging voor ouders van kinderen met dyslexie.

Lees hier de toelichting vergoedingsregeling dyslexie.

>> Link naar de aanmeldformulieren

Niet vergoed dyslexie onderzoek en/of behandeling

Wanneer je kind niet aan de eisen van de vergoede dyslexie-zorg voldoet wil dit niet zeggen dat hij/zij niet dyslectisch kan zijn. Het kan goed zijn dat een kind wel dyslectisch is maar niet voldoet aan de voorwaarden, bijvoorbeeld door een erg sterke compensatie (intelligentie) of doordat een kind een 'milde' variant van dyslexie heeft. Dit neemt niet weg dat jouw kind veel hinder kan ondervinden van zijn of haar dyslexie.

Onderzoek en behandeling van dyslexie wordt in deze gevallen door de ouders zelf betaald. Wij adviseren daarbij altijd om voor aanmelding met school om tafel te gaan zitten.
Je kunt onderstaand formulier gebruiken voor het aanmelden van een particulier betaald onderzoek.

Leerlingen Voortgezet Onderwijs

Soms is dyslexie nog niet vastgesteld in het basisonderwijs. Bij 25% van de dyslectische leerlingen komt dit pas in het voortgezet onderwijs naar voren. Dyslexie onderzoek kan de ernst van de lees- en spellingproblemen duidelijk maken. Bovendien geeft het een analyse van de onderliggende problematiek. Ouders en begeleiders krijgen daarmee een beter beeld van de ernst van de dyslexie en van de verwachtingen die ze van een mogelijke behandeling mogen hebben.

Vragenlijst voor ouders - Voortgezet Onderwijs (download)

Vragenlijst voor school - Voortgezet Onderwijs (download)

Meer informatie en particuliere aanmelding

Onderstaand formulier kun je invullen als je een specifieke vraag hebt, of meer informatie wenst.
Je kunt dit formulier ook gebruiken voor het aanmelden van een particulier betaald onderzoek.

Op dit moment hebben wij geen wachtlijst voor de dyslexiebehandelingen.

Na het invullen nemen wij zo snel mogelijk contact op.

Informatie formulier onderzoek/behandeling

Wil je meer informatie hierover?

Anne Myyrylainen
Projectbureau / advieslijn

06 - 31 63 16 04

advies@hetabc.nl

Mijn profiel

 

Wat zijn de signalen van dyslexie? En wanneer komt je kind in aanmerking voor vergoedde dyslexiebehandelingen? Bekijk de checklist: Checklist dyslexie