Dyslexie cursus - voor professionals

Signaleren & begeleiden

 

Een van de, of misschien wel de belangrijkste kerntaak van de basisschool is leren lezen. Het leren lezen en het extra begeleiden van kinderen met leesproblemen valt binnen het basisarrangement van de school. Het is nog steeds mogelijk om kinderen met ernstige en hardnekkige lees- en spellingproblemen door te verwijzen voor een dyslexiebehandeling buiten school. Belangrijk zijn een goede en zo vroeg mogelijke signalering en daarna een goed behandeltraject. Kinderen met ernstige lees- en spellingproblemen zullen tijdens en na een behandeling toch vooral aangewezen zijn op de begeleiding die de basisschool te bieden heeft. We gaan bij de bijeenkomsten zoveel mogelijk uit van door u zelf ingebrachte casusssen. We nemen de Protocollen Leesproblemen- en dyslexie als uitgangspunt.

Voor wie

De cursus is bedoeld voor leerkrachten, interne begeleiders of (aankomende) leesspecialisten.

Doel

 • Kennis vergroten van leesproblemen en dyslexie
 • Leren signaleren
 • Leren analyseren van het leesprobleem
 • Een handelingsplan maken voor een leerling van uw school met lees- en of spellingproblemen
 • Leren welke programma’s en hulpmiddelen er ingezet kunnen worden

Bijeenkomsten

 1. Woensdag 30 maart 2016:
  Dyslexie- wat is dyslexie en hoe signaleer je het?
 2. Woensdag 11 mei 2016:
  Groep 1-2: signaleren en begeleiden van potentiële zwakke lezers
 3. Woensdag 15 juni 2016:
  Groep 3-5: werken met het Protocol Leesproblemen en Dyslexie - signaleren en begeleiden van kinderen met lees- en spellingsproblemen- toeleiding naar vergoede zorg
 4. Woensdag 21 september 2016:
  Groep 6-8: werken met het Protocol Leesproblemen en dyslexie- signaleren en begeleiden van kinderen met lees- en spellingsproblemen- toeleiding naar vergoede zorg, leesmotivatie
 5. Woensdag 26 oktober 2016:
  Compenserende en dispenserende maatregelen bij kinderen met ernstige dyslexie- zoals Daisyspeler, Kurzweil, Sprint plus

Bij deelname aan 3 of meer bijeenkomsten wordt een certificaat afgegeven.

Alle bijeenkomsten vinden plaats bij Het ABC, Baarsjesweg 224 in Amsterdam, van 13.30 tot 16.30 uur.

Trainers

Nina Willemse (nwillemse@hetabc.nl) en Mariette Sibbing (msibbing@hetabc.nl). 
Beiden zijn (hoofd)behandelaar dyslexie.

Kosten

€ 150 per bijeenkomst 

 

 

Aanmelden modules Dyslexie Cursus

Aanmelden modules Cursus Dyslexie

  Modules zijn los van elkaar te volgen. De betreffende data staan hierboven vermeld.
 • Factuurgegevens

Wilt u meer informatie over deze cursus?

[medewerker teamid="527"]

[medewerker teamid="494"]

 
 
"De cursus dyslexie van het ABC heeft mij een groot aantal eyeopeners geboden en biedt me houvast voor de dagelijkse praktijk.
De nieuwste protocollen, programma' s en het nog eerder kunnen herkennen bij kinderen kwamen in deze cursus aan de orde.
Een complete cursus. Zeer bruikbaar."
Corita Homma, werkzaam op basisschool de Regenboog in Amsterdam.