Dyslexieonderzoek

Wanneer een kind veel moeite heeft met lezen en spellen en er ondanks extra begeleiding vanuit school en thuis weinig vooruitgang is, dan kan dat komen door dyslexie. Om erachter te komen of dat ook echt zo is moet er onderzoek gedaan worden.

Het onderzoek bestaat uit één of twee dagdelen. Hierbij worden verschillende testjes gedaan om te kijken hoe het staat met de verwerking van opdrachten die aan het kind gegeven worden. Ook wordt gekeken naar het niveau van lezen en spellen en de achterliggende oorzaken van de achterstand. Lees hier de toelichting voor kinderen over het onderzoek.

Na het onderzoek wordt gekeken hoe ernstig de problematiek is en of het kind in aanmerking komt voor vergoede dyslexiebehandeling. Zo nodig wordt ook een intelligentieonderzoek afgenomen. Indien een aanmelding voldoet aan de voorwaarden voor vergoede zorg dan wordt het onderzoek volledig door de gemeente vergoed. Binnen twee weken na het onderzoek is er een gesprek met je over de uitslag van het onderzoek. Er wordt dan ook besproken hoe het kind het beste kan worden geholpen.

Neem contact op voor meer informatie over onze tarieven. Verder informatie is ook te vinden bij de veelgestelde vragen over onderzoek en behandeling bij Het ABC.

Op dit moment hebben wij geen wachtlijst voor de dyslexieonderzoeken en -behandelingen.

Aanmelding Vergoede dyslexiezorg

Het Samenwerkingsverband screent of een leerling in aanmerking komt voor diagnostiek. De aanvraag voor vergoede zorg moet ingediend worden via het Samenwerkingsverband Amsterdam (SWV).  Wanneer u een akkoordbrief ontvangt, en dit met het dossier naar ons toestuurt, kunnen wij het onderzoek inplannen (geen wachtlijst).

Aanmeldformulieren vergoede zorg (downloads):

1. Aanvraag dyslexiezorg schoolvragenlijst

2. Aanvraag dyslexiezorg oudervragenlijst.

3. Aanvraag dyslexiezorg toestemmingsverklaring

 

Aanmelding niet-vergoede zorg (particulier)

Meer over aanmelden

ABC leveringsvoorwaarden

Anne Myyrylainen
Projectbureau / advieslijn

06 - 31 63 16 04

advies@hetabc.nl

Mijn profiel

Handige tools! Wanneer komt een leerling in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg?

 

Gebruik de Checklist dyslexie of kijk op onderstaand overzicht voor de route voor aanmelding.

Ouders aan het woord

"Ik zie mijn zoon al jaren worstelen zonder dat iemand kon helpen. Nu het blijkt om dyslexie te gaan kunnen we wel gericht helpen. Voor Lucas scheelt het ook enorm, hij gaf laatst aan 'zich niet langer dom te voelen'. Best hartverscheurend, maar ik ben blij dat we eindelijk weten wat het is." Marieke, Moeder van Lucas (10 jaar) 

Ik voel me als ouder betrokken. We zijn zo blij dat hij nu hiermee aan de slag kan en zijn gemotiveerd hem zo goed mogelijk hierbij te helpen.

Oudervereniging Balans

Het Steunpunt Dyslexie van Oudervereniging Balans geeft uitgebreide informatie over kenmerken, oorzaken, gevolgen en over dyslexie op school, in de zorg en thuis. Ook is hier informatie te vinden over vergoedingsregelingen en informatiebijeenkomsten in de buurt.

Naar de Balans website