Dyslexieonderzoek

Soms heeft een kind veel moeite met lezen en spellen en helpt ook de extra begeleiding vanuit school en thuis onvoldoende. Dan kan er sprake zijn van dyslexie. Daarvoor is onderzoek nodig.

Het onderzoek bestaat uit één of twee dagdelen. We nemen verschillende testonderdelen af: We onderzoeken het niveau van lezen en spellen en mogelijke achterliggende oorzaken van de achterstand. We onderzoeken ook op welke manier een kind de opdracht verwerkt: kost het veel tijd om de opdracht te lezen? Snapt een kind de bedoeling van de opdracht? Lees hier de toelichting voor kinderen over het onderzoek.

Als er dyslexie wordt vastgesteld, kan een kind soms in aanmerking komen voor behandeling die wordt vergoed door de gemeente. Daar zijn afspraken over gemaakt: wanneer wel en wanneer niet. De resultaten van het onderzoek bepalen of het kind in aanmerking komt voor vergoede dyslexiebehandeling. Binnen twee weken na het onderzoek vindt een gesprek plaats over de uitslag van het onderzoek. Als de resultaten laten zien dat er geen sprake is van (ernstige) dyslexie, dan kunnen we bespreken welke andere mogelijkheden er zijn.

Neem contact op voor meer informatie over onze tarieven. Zie voor meer informatie ook de veelgestelde vragen.

Door grote drukte hebben we op sommige locaties wachttijden. Voor actuele wachttijden graag contact opnemen met de advieslijn, via mail advies@hetabc.nl of telefonisch 06 316 316 04.

Aanmelding vergoede dyslexiezorg PO

Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs van Amsterdam is een instantie voor passend onderwijs die onder andere de rol van Poortwachter Dyslexie heeft. Zij beoordelen het dossier om na te gaan of een kind in aanmerking komt voor diagnostiek Ernstige Dyslexie bij een dyslexie-zorgaanbieder.

De aanvraag voor vergoede zorg moet dan ook ingediend worden via het Samenwerkingsverband Amsterdam (SWV).  Wanneer je een akkoordbrief ontvangt, en dit met het dossier naar ons toestuurt, kunnen wij het onderzoek inplannen.

Aanmeldformulieren vergoede zorg (downloads):

1. Aanvraag dyslexiezorg schoolvragenlijst

2. Aanvraag dyslexiezorg oudervragenlijst.

3. Aanvraag dyslexiezorg toestemmingsverklaring

Let op: voor regio Utrecht kijk hier

Aanmelding niet-vergoede dyslexiezorg (particulier) PO en VO

Voor vergoede zorg zijn criteria afgesproken. Als aan die criteria niet wordt voldaan, is het soms wel mogelijk particulier onderzoek aan te vragen. Vul voor overleg hierover het webformulier onderaan deze pagina in of bel onze advieslijn.

Leerlingen voortgezet onderwijs

Soms blijkt pas binnen het voortgezet onderwijs dat er sprake is van hardnekkige problematiek bij het lezen en spellen, zonder dat er in het basisonderwijs dyslexie is vastgesteld. Jouw kind kan dan geregeld in tijdnood komen bij het schoolwerk. Vaak zijn er ook problemen bij het aanleren van de vreemde talen. Dyslexieonderzoek kan meer duidelijkheid geven over de onderliggende problematiek en de benodigde begeleiding.

Vragenlijst voor ouders - Voortgezet Onderwijs (download)

Vragenlijst voor school - Voortgezet Onderwijs (download)

 

 

Informatie formulier onderzoek/behandeling

 

ABC leveringsvoorwaarden

Anne Myyrylainen
Projectbureau / advieslijn

06 - 31 63 16 04

advies@hetabc.nl

Mijn profiel

 

Wanneer komt een leerling in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg?

Kijk op onderstaand overzicht voor de route van aanmelding.

 

Ouders aan het woord

"Ik zie mijn zoon al jaren worstelen zonder dat iemand kon helpen. Nu het blijkt om dyslexie te gaan kunnen we wel gericht helpen. Voor Lucas scheelt het ook enorm, hij gaf laatst aan 'zich niet langer dom te voelen'. Best hartverscheurend, maar ik ben blij dat we eindelijk weten wat het is." Marieke, Moeder van Lucas (10 jaar) 

Ik voel me als ouder betrokken. We zijn zo blij dat hij nu hiermee aan de slag kan en zijn gemotiveerd hem zo goed mogelijk hierbij te helpen.

Oudervereniging Balans

Oudervereniging Balans geeft uitgebreide informatie over kenmerken, oorzaken, gevolgen en over dyslexie op school, in de zorg en thuis. Ook is hier informatie te vinden over vergoedingsregelingen en informatiebijeenkomsten.

Naar de Balans website