Online Leerlingbegeleiding

Het ABC - Leerlingbegeleiding in tijden van het coronavirus

Online leerlingbegeleiding

Onze onderwijsadviseurs bieden individuele begeleiding op maat online aan leerlingen in het PO en VO. Deze begeleiding is oplossingsgericht en biedt leerlingen ondersteuning met uiteenlopende vragen. Denk aan het organiseren van thuisonderwijs, de dagplanning, huiswerk en ondersteuning op het gebied van spelling, taal, lezen of rekenen. Binnen de begeleiding nemen we het versterken van zelfvertrouwen, zelfsturing (executieve functies) en zelfstandigheid mee, zodat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het doel is hierbij de leerkracht (en ouder) te ontlasten.

Psychologisch onderzoek

Het ABC is ook nog steeds bereikbaar voor leerkrachten, intern begeleiders en schooldirecteuren bij vragen op het gebied van didactiek of specifieke vragen over de leerontwikkeling van een kind. Wij werken conform de richtlijnen van het RIVM en dus zoveel mogelijk vanuit huis. Per casus wordt daarom gekeken naar de hulp die (eventueel op afstand) geboden kan worden. Een van de mogelijkheden is het geven van handelingsadviezen aan de leerkracht op afstand op basis van de beschikbare informatie (zie het stappenplan hieronder). Dus het uitvoeren van psychologische onderzoek sluiten wij niet volledig uit, per leerling bekijken we wat nodig en mogelijk is.

Stappenplan procesdiagnostiek op afstand:

  1. School vraagt per e-mail toestemming aan ouders voor raadplegen/inzetten van het ABC.
  2. School neemt contact op met het ABC (indien van toepassing met de vaste leerlingbegeleider). Formuleer je hulpvraag bij voorkeur per mail en stuur hierbij de relevante (geanonimiseerde) leerling gegevens mee (zoals uitdraai LVS/CITO).
  3. ABC onderwijsadviseur plant een digitaal intakegesprek met leerkracht en IB-er
  4. ABC onderwijsadviseur plant een digitaal intakegesprek met ouders *
  5. ABC onderwijsadviseur maakt een analyse en plan van aanpak
  6. ABC onderwijsadviseur plant een gezamenlijk gesprek met ouders en school om de adviezen en/of een plan van aanpak te bespreken.
  7. ABC onderwijsadviseur koppelt de adviezen/ het plan van aanpak terug per mail.
  8. Indien van toepassing: Start leerlingbegeleiding op afstand *.. Stap 3 kan naar behoeften ook samengevoegd worden met stap 2.

We begrijpen dat het onzekere en bizarre tijden zijn. Mocht je nog andere vragen of ondersteuningsbehoeften hebben bel ons gerust. We wensen iedereen in de komende tijd veel sterkte en gezondheid toe.

Wil je meer weten hierover? Mail voor meer informatie naar Nicolette: Freijser nfreijser@hetabc.nl

Heb je vragen hierover?

Evelien Brouwer
Onderwijsadviseur & Relatiemanager

06 - 31 63 16 11

ebrouwer@hetabc.nl

Mijn profiel