Schoolkeuze & intelligentieonderzoek

“Een nieuwe school kiezen is leuk en spannend."

Simone Kukenheim, wethouder Amsterdam

 

De overgang naar van de basisschool naar de middelbare school is een grote stap. De website 'Voortgezet onderwijs' van de Gemeente Amsterdam biedt informatie die je kan helpen bij het maken van die keuze.

Leerwegondersteuning & praktijkonderwijs

Bij sommige leerlingen die doorstromen naar het voortgezet onderwijs worden extra toetsen en/of onderzoeken afgenomen. Met deze resultaten wordt het niveau bepaald en kan eventueel een aanvraag gedaan worden voor speciale onderwijsvormen (leerwegondersteuning en praktijkonderwijs).

Er kunnen leerachterstandentoetsen (LAT’s), capaciteitenonderzoeken (ook wel: intelligentietest of CAP’s) en sociaal-emotionele onderzoeken (SEM’s) worden afgenomen.

Deze toetsen worden door scholen alleen afgenomen bij kinderen die in aanmerking zouden kunnen komen voor extra begeleiding of ondersteuning (zoals in het praktijkonderwijs of bij leerwegondersteuning). Kijk hier voor meer informatie over de afname van deze toetsen.

Intelligentieonderzoek

Indien een leerling niet in aanmerking komt voor een van deze twee onderwijsvormen, kan er nog steeds sprake zijn van twijfel over de school- en/of niveaukeuze. Zou u graag willen weten wat de sterke en zwakkere kanten van uw kind zijn bij het leren? En welke aanpak het beste werkt? Vanuit Het ABC staan we altijd klaar om mee te denken. Er kunnen ook intelligentietoetsen en sociaal-emotionele onderzoeken particulier aangevraagd worden.

Een intelligentie-/capaciteitenonderzoek kan afgenomen worden om in kaart te brengen waar uw kind behoefte aan heeft. Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen die elk een ander aspect van de intelligentie meten. Het onderzoek wordt in één ochtend afgenomen. U zult na afloop van het onderzoek weten wat u en anderen van uw kind mogen verwachten. Door kinderen wordt de test meestal als afwisselend en leuk (maar wel intensief) ervaren.

Wil je meer informatie over het aanvragen van een intelligentieonderzoek, of heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze advieslijn, via e-mail: advies@hetabc.nl, telefoon:  06 316 316 04, onderstaand contactformulier of kijk eens tussen de veelgestelde vragen over onderzoek en behandeling bij Het ABC

Onderstaand formulier kun je invullen als je een specifieke vraag hebt, of meer informatie wenst. Je kunt dit formulier ook gebruiken voor het aanmelden van een particulier betaald onderzoek.

Na het invullen nemen wij zo snel mogelijk contact op.

Informatie formulier onderzoek/behandeling

Anne Myyrylainen
Projectbureau / advieslijn

06 - 31 63 16 04

advies@hetabc.nl

Mijn profiel