Ontwikkel de talenten

Met zo'n 70 adviseurs, pedagogen, psychologen en taalkundigen zorgen we elke dag weer dat alle talenten optimaal worden benut, zowel voor scholen als voor leerlingen.

Wij helpen ambitieuze scholen en besturen in de breedte van wat nodig is, als expert en partner. Om van daaruit meer professionele ruimte te creëren.

Leerlingbegeleidingfoto-achtergrond-1

Wat heeft deze leerling in deze klas met deze leerkracht nodig om beter tot ontwikkeling te komen?

Lees meer

Jonge Kind
Basisschool low res14

Een goed begin is het halve werk. Maar hoe doe je dat eigenlijk?

Lees meer

Gedrag en schoolklimaatBasisschool low res25

Een veilig en positief schoolklimaat is nodig voor een optimale ontwikkeling van de leerlingen.

 

Lees meer

BegaafdheidBasisschool low res28

Begaafde kinderen hebben net zo veel begeleiding, feedback en een passend aanbod nodig als alle andere kinderen.

 

Lees meer

Taal Basisschool low res06

Hoe zorgen we ervoor dat kinderen hun taalvaardigheid optimaal ontwikkelen?

 

Lees meer

Dyslexie

Basisschool low res07

Heeft een leerling moeite met lezen en/of spellen? Wij bieden onderzoek, behandelingen en trainingen.

Lees meer

RekenenBasisschool low res12

Wil je werken aan het herstellen en
vergroten van het rekenplezier? Wij hebben een speciaal behandelaanbod ontwikkeld.
Lees meer

MeerkunnersBasisschool low res08

Een sterke aanpak voor groepen leerlingen die meer in hun mars hebben dan uit hun prestaties blijkt

Lees meer

Leiderschap

Als leidinggevende heb je indirect enorm veel invloed op de wijze waarop een team of school zich ontwikkelt. We helpen je hier graag bij en kunnen je hierin ondersteunen of coachen op maat.

Lees meer

Burgerschap

Welke rol speelt diversiteit bij de ontwikkeling en vorming van leerlingen? Hoe maak je lastige zaken bespreekbaar en wat vraagt dat van jouw vaardigheden als leerkracht?

Lees meer

Verkeer

Verkeersplein Amsterdam is hét loket voor alle verkeerseducatie op scholen en kinderopvang ( 0-18 jaar) in de gemeente Amsterdam.

Meer over Verkeersplein Amsterdam

Aanmelden onderzoek

Als je een kind aanmeldt voor een onderzoek bij Het ABC hebben we gegevens nodig. Op deze pagina vind je de aanmeldformulieren en aanvullende informatie overzichtelijk bij elkaar.

Meer over Aanmelden Onderzoek

Nieuwkomers

Wat is een nieuwkomer precies? Hoe kun je het onderwijs in een eerste opvanggroep goed vormgeven? Welke kinderen komen in aanmerking voor een eerste opvanggroep? Hoe kun je als leerkracht een tweedejaars nieuwkomer in jouw klas zijn talenten optimaal laten ontwikkelen?
Lees meer

Zieke leerlingen

Een ziek kind blijft een schoolkind. Ons werk is gebaseerd op drie pijlers: informeren, begeleiden en lesgeven.

Lees meer

Kernprocedure - LWOO - PRO

Bij sommige leerlingen die doorstromen naar het voortgezet onderwijs worden extra toetsen en/of onderzoeken afgenomen. Het ABC neemt de extra toetsen en/of onderzoeken af met betrekking tot aanvraag voor leerwegondersteuning of praktijkonderwijs.  

Lees meer

 

VirtuBeesd. Elke avond verzamelen zich duizenden spreeuwen in het dorp Beesd ter hoogte van de A2 om de nacht door te brengen in een klein boomgaardje, maar tijdens het verzamelen geven ze een prachtige show weg waar veel mensen naar komen kijken. Automobilsten hangen dan ook op de rem en echte vogelaars komen het graag op beeld vast leggen. Al behoort de spreeuw tot de meest algemene soorten ter wereld, in Nederland neemt het soort als broedvogel sterk in aantal af. De oorzaken van de achteruitgang zijn nog niet bekend. Mede daarom heeft  o.a. de vogelbescherming 2014 uitgeroepen tot het jaar van de spreeuw. Foto William Hoogteylingoze School

De veranderende samenleving stelt voortdurend andere eisen aan kwaliteit van onderwijs. Dat vraagt om schoolteams die weten wat ze willen en leerkrachten die stevig in hun schoenen staan. Met de Virtuoze School kiezen wij voor waardegedreven onderwijs en leggen wij een stevig fundament onder te maken keuzes.

Wij organiseren bijeenkomsten als webinars en werksessies en werken samen met schoolteams aan het herinneren, hervinden en ontdekken van een waardevolle invulling van onderwijzen. Lees meer

Aanbod van Het ABC

Ik ben een

Dienst

Onderwerp

Maak een samenvatting van deze dienst

Dit jaar bestaat de Koptraining VVE uit 4 tot 6 dagen klassikaal onderwijs en individuele coachingsbezoeken op locatie. Na afronding van de Koptraining VVE zijn de pedagogisch medewerkers vakbekwaam. Met deze Koptraining voldoet de pedagogisch medewerker aan de eisen zoals die in de verordening kwaliteitseisen peuterspeelzalen en voorschoolse educatie staan.De Koptraining sluit goed aan op de basistraining VVE Plus.

Er is geen samenvatting, omdat dit een beschermd bericht is.

Heb jij vragen over meertaligheid in het onderwijs? Of kun je hulp gebruiken bij het lesgeven aan meertalige kinderen of groepen? Wij bieden (online) scholing en begeleiding op maat.

 

  • Leerlingbegeleiding

    Leerlingbegeleiding draait om de vraag wat deze leerling in deze klas met deze leerkracht nodig heeft om zijn leerpotentieel optimaal te benutten.

Download hier de formulieren om een leerling aan te melden.

 

  • Behandeling Dyslexie

    Wanneer na het onderzoek blijkt dat er sprake is van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) dan kan binnen het traject van de vergoede zorg worden gestart met de behandeling.

 

  • Behandeling Spelling 9-12 jaar

    Centraal tijdens de behandeling staat de vraag: “Hoe los ik het op wanneer ik een woord niet kan schrijven?" Aan de hand van een duidelijke methode bekijken we waar de zwakke plekken zitten en gaan we gericht aan de slag om de kennis rondom de verschillende regels die er zijn goed op te bouwen.