Ontwikkel de talenten

Met zo'n 70 adviseurs, pedagogen, psychologen, taalkundigen en schoolmaatschappelijk werkers zorgen we elke dag weer dat alle
talenten optimaal worden benut, zowel voor scholen als voor leerlingen.

Wij helpen ambitieuze scholen en besturen in de breedte van wat nodig is, als expert en partner. Om van daaruit meer professionele ruimte te creëren.

 

VirtuBeesd. Elke avond verzamelen zich duizenden spreeuwen in het dorp Beesd ter hoogte van de A2 om de nacht door te brengen in een klein boomgaardje, maar tijdens het verzamelen geven ze een prachtige show weg waar veel mensen naar komen kijken. Automobilsten hangen dan ook op de rem en echte vogelaars komen het graag op beeld vast leggen. Al behoort de spreeuw tot de meest algemene soorten ter wereld, in Nederland neemt het soort als broedvogel sterk in aantal af. De oorzaken van de achteruitgang zijn nog niet bekend. Mede daarom heeft  o.a. de vogelbescherming 2014 uitgeroepen tot het jaar van de spreeuw. Foto William Hoogteylingoze School

De veranderende samenleving stelt voortdurend andere eisen aan kwaliteit van onderwijs. Dat vraagt om schoolteams die weten wat ze willen en leerkrachten die stevig in hun schoenen staan. Met de Virtuoze School kiezen wij voor waardegedreven onderwijs en leggen wij een stevig fundament onder te maken keuzes.

Wij organiseren bijeenkomsten als webinars en werksessies en werken samen met schoolteams aan het herinneren, hervinden en ontdekken van een waardevolle invulling van onderwijzen. Lees meer

Leerlingbegeleidingfoto-achtergrond-1

Wat heeft deze leerling in deze klas met deze leerkracht nodig om beter tot ontwikkeling te komen?

Lees meer

Jonge Kind
Basisschool low res14

Een goed begin is het halve werk. Maar hoe doe je dat eigenlijk?

 

Lees meer

Gedrag en schoolklimaatBasisschool low res25

Een veilig en positief schoolklimaat is nodig voor een optimale ontwikkeling van de leerlingen.

 

Lees meer

(Hoog)begaafdheidBasisschool low res28

(Hoog)begaafde kinderen hebben net zo veel begeleiding, feedback en een passend aanbod nodig als alle andere kinderen.

 

Lees meer

Taal en lezenBasisschool low res06

Hoe zorg je ervoor dat de kinderen op school optimaal profiteren van het taal- en leesaanbod als middel om te leren?

Lees meer

DyslexieBasisschool low res07

Heeft een leerling moeite met lezen en/of schrijven? Wij bieden ondersteuning, behandelingen en trainingen.

Lees meer

RekenenBasisschool low res12

Wil je werken aan het herstellen en
vergroten van het rekenplezier? Wij hebben een speciaal behandelaanbod ontwikkeld.
Lees meer

MeerkunnersBasisschool low res08

Een sterke aanpak voor groepen leerlingen die meer in hun mars hebben dan uit hun prestaties blijkt

Lees meer

Maakonderwijs 

Op nieuwe technologie gebaseerd onderwijsprogramma. Oplossingsgericht nieuwe technologie gebruiken in een duurzame samenleving.

Lees meer

Burgerschap

Welke rol speelt diversiteit bij de ontwikkeling en vorming van leerlingen? Hoe maak je lastige zaken bespreekbaar en wat vraagt dat van jouw vaardigheden als leerkracht?

Lees meer

Verkeer

Verkeersplein Amsterdam is hét loket voor alle verkeerseducatie op scholen en kinderopvang ( 0-18 jaar) in de gemeente Amsterdam.

Meer over Verkeersplein Amsterdam

Nieuwkomers

Wat is een nieuwkomer precies? Hoe kun je het onderwijs in een eerste opvanggroep goed vormgeven? Welke kinderen komen in aanmerking voor een eerste opvanggroep? Hoe kun je als leerkracht een tweedejaars nieuwkomer in jouw klas zijn talenten optimaal laten ontwikkelen?
Lees meer

Zieke leerlingen

Een ziek kind blijft een schoolkind. Ons werk is gebaseerd op drie pijlers: informeren, begeleiden en lesgeven.

Lees meer

Kernprocedure - LWOO - PRO

Bij sommige leerlingen die doorstromen naar het voortgezet onderwijs worden extra toetsen en/of onderzoeken afgenomen. Het ABC neemt de extra toetsen en/of onderzoeken af met betrekking tot aanvraag voor leerwegondersteuning of praktijkonderwijs.  

Lees meer

Aanbod van Het ABC

Ik ben een

Dienst

Onderwerp

Heeft u ook kinderen in de klas voor wie het Nederlands niet de enige of eerste moedertaal is? En vindt u het belangrijk te leren omgaan met hun specifieke moeilijkheden in de Nederlandse taal? In de cursus Zien is Snappen maakt u kennis met deze aspecten van de Nederlandse taal, die in taalmethodes niet voorkomen.

SWPBS gaat over de kracht van een geïntegreerde wijze waarop gewenst gedrag wordt aangeleerd. Op de hele school, in elke klas en wanneer nodig voor specifieke leerlingen. Daarbij zit iedereen op dezelfde lijn. De schooldirecteur neemt actief leiderschap op zich, het hele team werkt samen met de leerlingen en actief met ouders. PBS is een benadering (geen programma) om een positief en veilig schoolklimaat neer te zetten waarin ouders, leerkrachten en kinderen zich prettig voelen. SWPBS resulteert daardoor in een meetbare afname van probleemgedrag en bevordert schoolsucces. Dit werkt zeer motiverend voor leerkrachten, levert leerlingen zichtbaar meer schoolplezier op en meer effectieve leertijd.

De training richt zich op verdieping van relevante theoretische kennis, vergroting van bewustzijn en (zelf)inzicht, op vergroting van communicatieve/samenwerkingsvaardigheden en benodigde competenties. De leerwensen van de deelnemers worden tijdens het trainingstraject volop meegenomen en het eigen VVE-werkplan staat centraal.
Deze training is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Amsterdam en is bestemd voor de VVE-coördinatoren binnen het basisonderwijs.

Taal- en rekenonderwijs dat betekenis heeft voor kinderen, zorgt ervoor dat de kinderen in het echte leven toepassen wat ze leren. Dat verhoogt hun leerplezier en daarmee hun resultaten. Wij denken mee over een verstevigde visie en passend taal- en rekenbeleid. Wij bieden workshops, studiemiddagen, trajecten en coaching on the job om het bestaande aanbod rijker te maken en tot een sterkere taalontwikkeling te komen.

 

  • Leerlingbegeleiding

    Leerlingbegeleiding draait om de vraag wat deze leerling in deze klas met deze leerkracht nodig heeft om zijn leerpotentieel optimaal te benutten.

Download hier de formulieren om een leerling aan te melden.

 

  • Behandeling Dyslexie

    Wanneer na het onderzoek blijkt dat er sprake is van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) dan kan binnen het traject van de vergoede zorg worden gestart met de behandeling.

 

  • Behandeling Spelling 9-12 jaar

    Centraal tijdens de behandeling staat de vraag: “Hoe los ik het op wanneer ik een woord niet kan schrijven?" Aan de hand van een duidelijke methode bekijken we waar de zwakke plekken zitten en gaan we gericht aan de slag om de kennis rondom de verschillende regels die er zijn goed op te bouwen.