(Hoog)begaafdheid

Onze visie is dat het onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen een onderdeel is van passend onderwijs. Passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen kan als volgt in een schema worden weergegeven:

ABC_beelden_hoogbegaafdheidPassend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen begint in de eigen groep, waarbij er minimaal op drie niveaus wordt gedifferentieerd. Daarnaast is het belangrijk dat deze specifieke groep leerlingen minder herhaling krijgt aangeboden d.m.v. het compacten van de reguliere lesstof. Als laatst is het van belang dat de vrijgekomen tijd zinvol wordt ingevuld met goed verrijkingsmateriaal.

Voor de leerlingen waarbij dit niveau niet voldoende tegemoet komt aan hun onderwijsbehoeften, kan er boven klasniveau, maar binnen de school worden gekeken naar oplossingen. Steeds meer scholen hebben een eigen plusklas. Ook kan een school groep doorbroken werken, waarbij leerlingen vanuit verschillende groepen de gelegenheid krijgen om samen te werken aan bepaalde activiteiten of aan verrijkingswerk. Voor de leerlingen waarbij dit niveau nog niet voldoende is, is een bovenschoolse voorziening, zoals de Day a Week School. 

Day a Week School

Op de Day a Week School krijgen de meest begaafde leerlingen van verschillende scholen een dag per week passend onderwijs. Hier kunnen alleen leerlingen aan deelnemen die op een aangesloten school zitten.

Day a Week School bevindt zich in alle stadsdelen van Amsterdam. De groepen zijn gehuisvest in deelnemende scholen. Buiten Amsterdam draaien er ook twee Day a Week School groepen in Zeist en twee groepen in Houten. Voor meer informatie, zie www.dayaweekschool.nl.

 

Wil je persoonlijk advies?

Jaap Verouden
Onderwijsadviseur

06 - 31 63 16 26

jverouden@hetabc.nl

Mijn profiel

 

Tip: De Gids. Met een hoofdstuk van ABC'er Jaap Verouden over peergroeponderwijs (bijvoorbeeld in de vorm van een plusklas)

3d-cover-de-gids

Aanbod van Het ABC

Cursus
Begaafdheid in de klas

Leer meer over de achterliggende theorie van (hoog)begaafdheid én ga aan de slag met het inzetten van concrete werkvormen en materialen voor de (hoog)begaafde leerlingen in je groep.

 

Lees meer

Basisworkshop (hoog)begaafdheid

Wil je als leerkracht of interne begeleider beter (hoog)begaafde leerlingen op school kunnen signaleren? Wil je weten wat hun kenmerken zijn, wat de risico’s zijn en wat de achterliggende theorie is?

 

Lees meer

Vervolgworkshop (hoog)begaafdheid

Heb je als school de basiscursus (hoog)begaafdheid gevolgd of is er voldoende basiskennis aanwezig, maar wil je meer informatie over hoe je kunt compacten en verrijken?

 

Lees meer

Specialistisch (hoog)begaafdheidsonderzoek

Een (hoog)begaafdheidsonderzoek kan inzicht bieden in de specifieke onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen.

 

Lees meer

Consult (hoog)begaafdheid

Heb je vragen over een of meerdere (hoog)begaafde kinderen in je klas? Of wil je als IB-er weten welke verrijkingsmaterialen er bestaan en welke mogelijk kunnen worden aangeschaft door school? Een consultgesprek kan je daarbij verder helpen.

Lees meer

Kiene Kleuters

In deze workshops leer je welke concrete werkvormen en methodieken je kunt toepassen in de klas om de kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong meer uit te dagen en daarmee beter aan te sluiten bij hun ondersteuningsbehoeften.

 

Lees meer

Ondersteuning in het opzetten van een plusklas

Heeft jouw school een plusklas of wil je een plusklas gaan opzetten? Wil je advies in welke doelen je als plusklas zou willen nastreven, welke materialen je kunt inzetten en welke leerkrachtvaardigheden er nodig zijn?

 

Lees meer

Ondersteuning vormgeven beleid (hoog)begaafdheid

Werkt je school op meerdere fronten op het gebied van (hoog)begaafde kinderen, maar staat er nog niets op papier? Wij kunnen je helpen met het opzetten van een multifunctioneel en schoolbreed beleidsplan.

 

Lees meer