(Hoog)begaafdheid

Onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen vormt een onderdeel van passend onderwijs. In onze visie dienen het onderwijsaanbod en de onderwijsaanpassingen voor (hoog)begaafde leerlingen trapsgewijs plaats te vinden. Dit wordt in het volgende schema weergegeven:

ABC_beelden_hoogbegaafdheidPassend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen begint in de eigen groep, waarbij er op minimaal drie niveaus wordt gedifferentieerd. Daarnaast is het belangrijk dat deze groep leerlingen minder herhaling krijgt aangeboden m.b.v. het compacten van de reguliere lesstof. Als laatst is het van belang dat de vrijgekomen tijd wordt ingevuld met zinvol verrijkingsmateriaal.

Voor de leerlingen waarbij deze aanpassingen nog niet voldoende tegemoet komen aan hun onderwijsbehoeften, dient er buiten de groepen, maar binnen de school te worden gekeken naar oplossingen. Zo kan een school groepsdoorbroken werken, waarbij leerlingen vanuit verschillende groepen de gelegenheid krijgen om samen te werken aan bepaalde activiteiten of aan verrijkingswerk. Als dit formeel wordt opgezet, spreken we meestal over een plusklas of een verrijkingsgroep.

Voor de leerlingen waarbij dit specifieke aanbod nog steeds niet voldoende soelaas biedt, is een bovenschoolse voorziening vaak een goede oplossing. Op dit bovenschools niveau bieden wij de Day a Week School.

Day a Week School

Op de Day a Week School krijgen de meest cognitief talentvolle leerlingen van verschillende scholen een dag per week passend en uitdagend onderwijs. Hier kunnen alleen leerlingen aan deelnemen die op een aangesloten school zitten.

Day a Week School bevindt zich in alle stadsdelen van Amsterdam. De groepen zijn gehuisvest in deelnemende scholen. Buiten Amsterdam draaien er ook Day a Week School groepen in Zeist, Houten, Zuid-Kennemerland, Nieuwegein, Haarlemmermeer en het Groene Hart. Voor meer informatie, zie www.dayaweekschool.nl.

Wil je persoonlijk advies?

Jaap Verouden
Onderwijsadviseur

06 - 31 63 16 26

jverouden@hetabc.nl

Mijn profiel

 

Tip: De Gids. Met een hoofdstuk van ABC'er Jaap Verouden over peergroeponderwijs (bijvoorbeeld in de vorm van een plusklas)

 

 

Aanbod van Het ABC

Ondersteuning in het opzetten van een plusklas

Heeft jouw school een plusklas of wil je een plusklas gaan opzetten? Wil je advies in welke doelen je als plusklas zou willen nastreven, welke materialen je kunt inzetten en welke leerkrachtvaardigheden er nodig zijn?

 

Lees meer

Ondersteuning vormgeven beleid (hoog)begaafdheid

Werkt je school op meerdere fronten op het gebied van (hoog)begaafde kinderen, maar staat er nog niets op papier? Wij kunnen je helpen met het opzetten van een multifunctioneel en schoolbreed beleidsplan.

 

Lees meer

Dekkend aanbod voor (hoog)begaafde leerlingen

Het ABC ondersteunt i.s.m. de CED-Groep en de Radboud Universiteit samenwerkingsverbanden, besturen en scholen bij het realiseren van passend onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. De subsidieregeling vanuit OCW is tot 31 maart 2019 aan te vragen.

Lees meer

Groeidoelen Plusklas

Wil je in de plusklas werken aan essentiële vaardigheden voor leren en leerplezier?

 

Lees meer

workshop (hoog)begaafdheid, basis en vervolg

Wil je als leerkracht of interne begeleider beter (hoog)begaafde leerlingen op school kunnen signaleren? Wil je weten wat hun kenmerken zijn, wat de risico’s zijn en wat de achterliggende theorie is? en/of wil je een vervolgworkshop volgen met meer informatie over hoe je kunt compacten en verrijken?

Lees meer

Different Day

‘Different Day’ (DD) is een onderwijsvoorziening voor cognitief talentvolle leerlingen dat gebaseerd is op het gedachtengoed van Day a Week School (DWS).

 

Lees meer

Specialistisch (hoog)begaafdheidsonderzoek

Een (hoog)begaafdheidsonderzoek kan inzicht bieden in de specifieke onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen.

 

Lees meer

Consult (hoog)begaafdheid

Heb je vragen over een of meerdere (hoog)begaafde kinderen in je klas? Of wil je als IB-er weten welke verrijkingsmaterialen er bestaan en welke mogelijk kunnen worden aangeschaft door school? Een consultgesprek kan je daarbij verder helpen.

Lees meer

Kiene Kleuters

In deze workshops leer je welke concrete werkvormen en methodieken je kunt toepassen in de klas om de kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong meer uit te dagen en daarmee beter aan te sluiten bij hun ondersteuningsbehoeften.

 

Lees meer

Opzetten en begeleiding van een HB-netwerk binnen een schoolbestuur

 

 

Lees meer