Begaafdheid

Passend onderwijs betekent ook passend voor begaafde leerlingen. Vanuit onze visie dienen de onderwijsaanpassingen voor begaafde leerlingen trapsgewijs plaats te vinden binnen het schoolsysteem. Dit geven wij in het volgende model weer:

ABC_beelden_hoogbegaafdheid

De onderwijsaanpassingen dienen te beginnen in de eigen, reguliere groep, wat kan bestaan uit het differentiëren op minimaal drie niveaus, het verminderen van herhaling door de lesstof te compacten en daarnaast het inzetten van zinvol verrijkingsmateriaal. Ook specifieke aandacht voor leerdoelen en vaardigheden dient hier een plekje te krijgen. Wij ondersteunen scholen en besturen bij het opzetten van beleid en in de versterking van benodigde leerkrachtvaardigheden.

 

Als in kaart gebracht is voor welke leerlingen deze aanpassingen nog niet voldoende tegemoet komen aan hun onderwijsbehoeften dient er groepsdoorbroken te worden gekeken naar oplossingen. Zo kunnen kinderen uit verschillende groepen bijvoorbeeld samen, op gezette tijden, aan een project of specifieke vaardigheden werken. Als dit formeel wordt opgezet, spreken we meestal over een plusklas of verrijkingsgroep. Vanuit Het ABC ondersteunen wij scholen in de opzet of doorontwikkeling van zo’n plusgroep. Daarnaast hebben we een eigen groepsdoorbroken onderwijsprogramma ontwikkeld, wat op een groeiend aantal scholen wordt geïmplementeerd. Dit programma heet Different Day en biedt een dagdeel per week passend onderwijs binnen de school. Meer informatie over Different Day leest u hier.

Verrijking in de klas

Zoals onze piramide van onderwijsaanpassingen laat zien, begint passend onderwijs voor cognitief talentvolle kinderen in de eigen groep. In de basis wordt er inmiddels overal gedifferentieerd op (minimaal) drie niveaus. Steeds meer methoden werken ook standaard met deze differentiatie, waardoor de leerlingen die sneller leren, minder herhaling krijgen aangeboden, waardoor zij sneller door de stof heen gaan en er tijd vrijkomt om hen meer verdieping en uitdaging te bieden.

Voor leerlingen die ook aan een groepsdoorbroken voorziening binnen de school nog niet voldoende hebben biedt een bovenschoolse voorziening vaak uitkomst. Hierin krijgen zij de gelegenheid om bijvoorbeeld een dag per week samen te werken en te leren met ontwikkelingsgelijken van andere scholen. Dit is tevens de groep leerlingen die binnen hun eigen school een peergroep om zich heen mist, waarmee het zichzelf kan vergelijken, kan sparren en zich in kan herkennen. Om deze groep kinderen te bedienen hebben wij vanuit Het ABC de Day a Week School ontwikkeld.

Day a Week School

Op de Day a Week School krijgen de meest cognitief talentvolle leerlingen van verschillende scholen een dag per week passend en uitdagend onderwijs. Hier kunnen alleen leerlingen aan deelnemen die op een aangesloten school zitten.

Day a Week School bevindt zich in alle stadsdelen van Amsterdam. De groepen zijn gehuisvest in deelnemende scholen. Buiten Amsterdam draaien er ook Day a Week School groepen in Zeist, Houten, Zuid-Kennemerland, Nieuwegein, Haarlemmermeer, het Groene Hart en Best. Voor meer informatie, zie www.dayaweekschool.nl.

U kunt met al uw vragen rondom begaafdheid en talentontwikkeling bij ons terecht. Voor het overzicht hebben wij onze belangrijkste activiteiten hieronder voor u op een rijtje gezet.

Wil je persoonlijk advies?

Jaap Verouden
Onderwijsadviseur

06 - 31 63 16 26

jverouden@hetabc.nl

Mijn profiel

 

 

Aanbod van Het ABC

Different Day

‘Different Day’ (DD) is een onderwijsvoorziening voor cognitief talentvolle leerlingen dat gebaseerd is op het gedachtengoed van Day a Week School (DWS).

 

Lees meer

Groeidoelen verrijkingsklas

Wil je in de klas werken aan essentiële vaardigheden voor leren en leerplezier?

 

 

 

Lees meer

Opzetten plusklas

Heeft jouw school een plusklas of wil je een plusklas gaan opzetten? Wil je advies in welke doelen je als plusklas zou willen nastreven, welke materialen je kunt inzetten en welke leerkrachtvaardigheden er nodig zijn?

Lees meer

Specialistisch begaafdheidsonderzoek

Een begaafdheidsonderzoek kan inzicht bieden in de specifieke onderwijsbehoeften van begaafde leerlingen.

 

Lees meer

Workshops begaafdheid

Wil je als leerkracht of interne begeleider beter begaafde leerlingen op school kunnen signaleren? Wil je weten wat hun kenmerken zijn, wat de risico’s zijn en wat de achterliggende theorie is? en/of wil je een vervolgworkshop volgen met meer informatie over hoe je kunt compacten en verrijken?

Lees meer

Consult begaafdheid

Heb je vragen over een of meerdere begaafde kinderen in je klas? Of wil je als IB-er weten welke verrijkingsmaterialen er bestaan en welke mogelijk kunnen worden aangeschaft door school? Een consultgesprek kan je daarbij verder helpen.

Lees meer

Vormgeven beleid begaafdheid

Werkt je school op meerdere fronten op het gebied van begaafde kinderen, maar staat er nog niets op papier? Wij kunnen je helpen met het opzetten van een multifunctioneel en schoolbreed beleidsplan.

Lees meer

Opzetten HB-netwerk

Begeleiding bij het opzetten en uitvoeren van een bestuursbreed netwerk van begaafdheidscoördinatoren/-experts.

 

Lees meer

Opleiding Ritha (ECHA gekwalificeerd)

Zijn er veel hoogbegaafde leerlingen op jouw school en wil je hen blijven uitdagen? Een expert op het gebied van (hoog)begaafdheid biedt dan uitkomst.

Lees meer

Training begaafdheid en cognitief talent SWV Amsterdam Diemen

De komende maanden verzorgen wij in opdracht van het Samenwerkingsverband PO Amsterdam-Diemen een aantal gratis trainingen op het gebied van begaafdheid en cognitief talent.

Lees meer

 

 

Workshops Kiene Kleuters

Wil je informatie over het signaleren, de begeleiding en verrijking van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong? Wil je weten wat hun behoeften zijn op sociaal-emotioneel en didactisch gebied? Wil je leren hoe je hen meer kunt uitdagen met behulp van het reguliere materiaal binnen je klaslokaal?

 

Lees meer

Recent verschenen publicaties

Uitzending over Day a Week School

Onlangs kwam Dit is Holland een kijkje nemen in een van de klassen van Day a Week School. Dit onderwijsprogramma bieden we aan meer dan 1000 kinderen in een groeiend aantal regio’s. Zij krijgen één dag in de week passend en uitdagend onderwijs.

 

NU verkrijgbaar:

De Lessen van Day a Week School

Hoera! DWS bestaat 10 jaar en dat vieren wij met de lancering van ons allereerste boek: De lessen van Day a Week School – over het onderwijs aan cognitief getalenteerde leerlingen.

Onze Collega’s: Jaap Verouden en Annelies de Muijnck zijn trots op het resultaat en we hopen hiermee zoveel mogelijk collega’s in onderwijsland te inspireren.

 

Het boek is in te zien en te bestellen via: leuker.nu/day-a-week-school

 

Artikel Talent magazine

Onze collega en specialist begaafdheid Maaike Goddijn schreef voor magazine Talent een artikel over waarom er minder meisjes deelnemen aan verrijkingsprogramma's als de Day a Week School.

Lees hier het hele artikel 

Artikel Gifted magazine

In Gifted Magazine (herfst 2020) is een artikel verschenen over het jubileumboek van DWS 'Lessen van Day a Week School' met een interview met Jaap Verouden en Annelies de Muijnck. Een greep uit het artikel: "Tien jaar Day a Week School (DWS) betekent tien jaar ontwikkeling, samenwerking en afstemming om goed onderwijs voor cognitief getalenteerde leerlingen neer te zetten. Die schat aan ervaring werd vastgelegd in het boek De lessen van Day a Week School. Een praktisch boek, met een theoretische basis en mooie persoonlijke verhalen van leerkrachten die zelf opbloeiden van dit bijzondere onderwijs." Lees hier het hele artikel.

Lees hier het hele artikel

Artikel Ruimte krijgen om te leren.

Meer weten over begaafdheid?
Lees hier de 7 statements van Jaap Verouden.

(Talent, februari 2016)

"Ruimte krijgen om te leren."

 

Artikel Beter Begeleiden

Voor het blad ‘Beter Begeleiden’ van de LBBO schreven Jaap Verouden en Annelies de Muijnck een artikel met tips voor meer samenhang tussen het regulier en verrijkend onderwijs.

Lees hier het hele artikel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip: De Gids

Met een hoofdstuk van ABC'er Jaap Verouden over peergroeponderwijs (bijvoorbeeld in de vorm van een plusklas)