Burgerschap

Gelijke kansen voor alle kinderen, daar staan we voor. We helpen scholen en hun leerlingen volwassen in onze democratie samen te leren leven. En het verlangen aan te boren om te verbinden met de klas, school en samenleving. Zodat er bereidheid ontstaat om verschillen tussen mensen te overbruggen en benutten. Sociale, morele en politieke vorming zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Scholen en onderwijs vervullen daarbij een belangrijke rol.

Gert Biesta ziet drie verschillende benaderingen van burgerschap:

  • sociale definitie – burgers dragen zorg voor elkaar en voor de ‘infrastructuur’ van de samenleving
  • morele definitie – burgers voelen én nemen verantwoordelijkheid voor het welzijn van medeburgers
  • politieke definitie – interesse in en commitment aan de waarden van democratie; vrijheid, gelijkheid en solidariteit

Lees hier Biesta’s notitie “Democratie: waarde of mogelijkheidsvoorwaarde?” 

We bieden behapbare en realistische ondersteuning op maat met een grote impact op kennis, kunde van de professionals, ouders en leerlingen en het lerend vermogen van het systeem. We helpen bij het vergroten van inzicht en vaardigheden van leraren en teams, met name daar waar het gaat om verschillende waarden en normen. 

Hoe voer ik het gesprek in de klas over botsende waarden zodat het een waardevol leermoment is? Hoe zorg je dat je zelf in je kracht, voor de klas in de school staat? Je wil je gesteund voelen door je team en directie, vanuit een gedeelde visie op burgerschap. Schoolbesturen kunnen hierbij zowel stimuleren als faciliteren.

Wil je meer weten hierover of direct contact?
Neem dan contact op met Eva of Annemiek.

Eva Malkus
Onderwijsadviseur

06-31631625

emalkus@hetabc.nl

Mijn profiel

Annemiek Roelen
Onderwijsadviseur BIG89927176631

06 - 31 63 15 62

aroelen@hetabc.nl

Mijn profiel

Wat heeft Het ABC jou te bieden?

Wij ondersteunen leraren, schoolteams en besturen op maat.
Bekijk hier een aantal mogelijkheden.

Gesprekindeklas

Teamsessie als onderdeel van burgerschapsvorming. Een actiegerichte netwerkbijeenkomst met een aantal teamleden over het bespreekbaar maken van controversiële onderwerpen in de klas. Daar waar waarden (kunnen) botsen.

Lees meer

Alles bespreekbaar?!

Training om maatschappelijk controversiële onderwerpen met zelfvertrouwen te bespreken. Zowel in de klas als op schoolniveau.

 

Lees meer

De Vreedzame School

Ondersteuning bij het invoertraject van De Vreedzame School; programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Als vervolg is verdieping op diverse thema’s mogelijk, bijvoorbeeld gedragsaanpak in de klas of workshop voor ouders.

Lees meer

Filosoferen met kinderen

Workshop waarin kinderen leren op een creatieve manier net even anders een gesprek te voeren. De filosofie activiteiten gaan over vragen waarop niemand het ‘uiteindelijke’ antwoord heeft. Het gaat om de mogelijkheid in plaats van de werkelijkheid. Samen ga je op onderzoek.

 

Lees meer

Ouderavonden

Bijeenkomst voor ouders met aandacht voor samen leren en samen opvoeden in de school. Hoe zorg je voor verbinding en kun je tegelijkertijd normatief zijn, vooral als het gaat om botsende waarden? Ouders doelgericht betrekken bij burgerschapsvorming van het kind op school.

Neem voor meer informatie direct contact op met Eva Malkus (emalkus@hetabc.nl).

Voordeel van de Twijfel

Twijfel kan werken als sleutel tot burgerschap. Het project Voordeel van de Twijfel is een onderwijsconcept voor scholing in burgerschap. Wij zien twijfel als een positieve ervaring én als de eerste stap in een cyclisch onderzoeksproces.

 

Lees meer

Intervisie & coaching

In groepsverband of individueel reflecteren op het eigen handelen en daarbij het vergroten van inzicht en vaardigheden, ten aanzien van burgerschapsvorming.

Neem voor meer informatie direct contact op met Eva Malkus (emalkus@hetabc.nl).

VLOA Subsidie – Verordening Lokaal Onderwijsbeleid Amsterdam

De VLOA heeft als doel de kwaliteit van het onderwijs in Amsterdam te verbeteren, door middel van het stimuleren van de onderwijs- en schoolontwikkeling van de Amsterdamse scholen. Deze subsidie is onder ander van toepassing bij het bevorderen burgerschap en diversiteit. Per Amsterdamse leerling is € 21 beschikbaar in de VLOA Burgerschap. Dit kan gedurende het hele schooljaar worden aangevraagd.

Het ABC begeleidt bij de verdere invulling van dit traject en de specifieke subsidie aanvraag. Neem contact op met een van onze klantmanagers.

___________________________________________________________________

Om tot goed burgerschap te komen is een veilig schoolklimaat als basis van groot belang.
Kijk ook wat wij bieden op het gebied van PBS en Weer Een Gelukkige Klas.