Poortwachter Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) - vergoed zorgtraject

Als Poortwachters Dyslexie beoordelen wij of een leerling in aanmerking komt voor een vergoede dyslexie onderzoek. Dat doen we door het leerlingdossier te screenen op volledigheid en correcte onderbouwing van ernst, hardnekkigheid en vermoeden van dyslexie.

Is een dossier op orde, en voldoet het aan de criteria van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD), dan wordt er een akkoordverklaring afgegeven.

Een akkoordverklaring wil zeggen dat wij een onderzoek volgens de vergoede zorg adviseren bij een door ouders gekozen zorgaanbieder. De akkoordverklaring, en het dossier, wordt vervolgens doorgestuurd naar de zorgaanbieder waarna deze een toewijzing voor een EED onderzoek kan aanvragen bij de Gemeente. Wordt er na diagnostiek vastgesteld dat er sprake is van EED, Ernstige Enkelvoudige Dyslexie, dan wordt ook het behandeltraject vergoedt.

Is een dossier niet op orde dan wordt er een NIET-akkoordverklaring afgegeven. Bij een Niet-akkoordverklaring wordt het dossier teruggestuurd naar school en geven we duidelijk aan wat er nodig is voor verdere begeleiding van de leerling.

Het doel van een poortwachter is enerzijds om het aantal onterechte verwijzingen te voorkomen, anderzijds om scholen te stimuleren om dyslectische leerlingen en EED eerder te signaleren zodat tijdig extra ondersteuning of zorg kan worden ingezet.

Voor advies kan je altijd contact met ons opnemen, via mail poortwachter@hetabc.nl of telefonisch via 06 316 316 04.

Op de website van Samenwerkingsverband Utrecht PO vind je meer informatie over het Dyslexie Advies Team.

Aanmelden

Gebruik voor je aanmelding deze formulieren:

  1. Schoolvragenlijst
  2. Oudervragenlijst
  3. Toestemmingsformulier

Checklist

Voorbeeld handelingsplan

Waar moet een handelingsplan aan voldoen?

In het handelingsplan omschrijf je de geboden dyslexieondersteuning. Deze ondersteuning moet voldoen aan de richtlijnen van het NKD. In deze handreiking staat meer informatie.

Waar kan ik terecht als ik meer informatie over dyslexie wil?

Op de website van het NKD en op die van Dyslexie Centraal vind je de meest actuele informatie over dyslexie.

Wij aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

Het ABC heeft aangetoond te beschikken over dyslexiezorg (diagnostiek en behandeling) conform de eisen van het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 2.0 en de kwaliteitscriteria van het NKD. Klik hier voor het certificaat NKD-keurmerk Dyslexie.

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies?

Anne Myyrylainen
Projectbureau / advieslijn

06 - 31 63 16 04

advies@hetabc.nl

Mijn profiel

"Ik ervaar de dyslexiezorg van Het ABC als professioneel en gedegen en de medewerkers als communicatief."

Marjo Bos, intern begeleider 5e Montessorischool Watergraafsmeer