Poortwachter Dyslexie - vergoed zorgtraject

Als Poortwachter Dyslexie beoordeelt Het ABC namens de gemeente Utrecht of een leerling in aanmerking komt voor een vergoed dyslexieonderzoek. De poortwachter zorgt ervoor dat de toekenning van de vergoede dyslexiezorg objectief en rechtmatig gebeurt en dat dit proces transparant en navolgbaar is. Voor de beoordeling of een leerling in aanmerking komt voor een vergoed dyslexie onderzoek, screenen we een leerlingdossier. We kijken hierbij naar de volledigheid (schoolvragenlijst, oudervragenlijst, toestemmingsverklaring en bijlages) én  correcte inhoudelijke onderbouwing van ernst, hardnekkigheid en vermoeden van dyslexie.

Er zijn dan twee mogelijkheden:

1: het dossier is op orde en voldoet aan de criteria

Is een dossier op orde, en voldoet het aan de criteria van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD), dan wordt er een akkoordverklaring afgegeven.

Een akkoordverklaring wil zeggen dat wij een onderzoek volgens de vergoede zorg adviseren bij een door ouders gekozen zorgaanbieder. De akkoordverklaring, inclusief het dossier, wordt vervolgens doorgestuurd naar de zorgaanbieder waarna deze een toewijzing voor een ED-onderzoek kan aanvragen bij de gemeente. Dit onderzoek wordt bekostigd door de gemeente op grond van de wet op de Jeugdzorg.

Wordt er na diagnostiek vastgesteld dat er sprake is van ED, Ernstige Dyslexie, dan wordt ook het behandeltraject vanuit de Jeugdzorg vergoed.

2: het dossier is niet op orde en/of voldoet niet aan de criteria

Is een dossier niet op orde en/of voldoet het niet aan de criteria van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD), dan wordt er een NIET-akkoordverklaring afgegeven. Bij een NIET-akkoordverklaring wordt het dossier teruggestuurd naar school en geven we duidelijk aan wat er nodig is voor verdere begeleiding van de leerling. Ouders worden hiervan vanzelfsprekend op de hoogte gesteld.

Aanmelden voor een vergoed zorgtraject dyslexie

Gebruik voor je aanmelding deze formulieren:

  1. Schoolvragenlijst
  2. Oudervragenlijst
  3. Toestemmingsformulier

Checklist

Voorbeeld handelingsplan

In het handelingsplan omschrijf je de geboden dyslexieondersteuning. Deze ondersteuning moet voldoen aan de richtlijnen van het NKD. In deze handreiking staat meer informatie.

Stuur de documenten, met relevante aanvullende stukken, veilig naar ons op. Maak hiervoor gebruik van onderstaande knop:

documenten uploaden

Let op: wij behandelen alleen aanvragen van leerlingen die in gemeente Utrecht wonen.
De aanvraag voor de vergoede dyslexiezorg moet gedaan worden in de woonplaats van het kind. Wij behandelen alleen aanvragen van leerlingen die in gemeente Utrecht wonen.

Heb je nog vragen?
Voor advies kan je altijd contact met ons opnemen, via mail poortwachter@hetabc.nl of telefonisch via 06 316 316 04. Je kunt ons ook appen.

Wij zijn aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

Het ABC heeft aangetoond te beschikken over dyslexiezorg (diagnostiek en behandeling) conform de eisen van het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 2.0 en de kwaliteitscriteria van het NKD. Klik hier voor het certificaat NKD-keurmerk Dyslexie.

De poortwachter in het Dyslexie Advies Team

De poortwachter maakt deel uit van het Dyslexie Advies Team in Utrecht waarin alle samenwerkingspartners in de ketenzorg dyslexie, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding en beschreven in het visiedocument, zijn vertegenwoordigd.

Ketenzorg dyslexie
ketenzorg dyslexie

In de digitale bibliotheek op de website van Samenwerkingsverband Utrecht PO vind je alle benodigde informatie over de dyslexiezorg in de stad Utrecht. Daar vind je ook de contactgegevens van het Dyslexie Advies Team.

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies?

Anne Myyrylainen
Projectbureau / advieslijn

06 - 31 63 16 04

advies@hetabc.nl

Mijn profiel

Veel gestelde vragen

Klik hier voor de antwoorden op de meest gestelde vragen over Poortwachter Utrecht.

"Ik ervaar de dyslexiezorg van Het ABC als professioneel en gedegen en de medewerkers als communicatief."

Marjo Bos, intern begeleider 5e Montessorischool Watergraafsmeer