Ziet jouw kind de letters dansen?

Heb jij een kind waarbij het lezen, spellen en schrijven moeizaam gaat en veel energie kost?

Dyslexie kan de schoolprestaties ernstig belemmeren, met als gevolg dat kinderen met dyslexie vaak slechter presteren (bijvoorbeeld op toetsen) dan dat ze eigenlijk kunnen. Dit staat verder los van hoe slim of intelligent iemand is. Vroegtijdige signalering, onderzoeken en eventuele behandeling van dyslexie is daarom erg belangrijk bij dyslexie.

Wij bieden kinderen, ouders en scholen begeleiding bij diagnostiek en behandeling van dyslexie. Met een gerichte aanpak en oog voor wat er verder nodig is, laten wij jouw kind zelfverzekerder in het leven staan. Onze aanpak is altijd op maat en persoonlijk.Wij hebben behandellocaties verspreid over Amsterdam, zodat hulp dicht bij school/huis gegeven kan worden: behandellocaties van Het ABC. Daarbij zijn wij aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie.
Het ABC werkt nauw samen met de Bascule bij comorbide aanpak. Dit wordt ingezet wanneer er naast dylexie sprake is van een aanverwant probleem.

Op dit moment hebben wij geen wachtlijst voor de dyslexiebehandelingen.


Aanmelden kan tot 1 april 2019 rechtstreeks bij Het ABC. Vanaf 1 april screent het SWV PO of een kind in aanmerking komt voor diagnostiek.

De aanvraag moet vanaf 1 april dan direct bij het SWV PO worden ingediend (dyslexie@swvamsterdamdiemen.nl)
Wanneer u een akkoordbrief ontvangt, en dit met het dossier naar ons toestuurt, kunnen wij het onderzoek inplannen (geen wachtlijst).

 

Aanmeldformulieren vergoede dyslexiezorg (downloads):


1. Aanvraag dyslexiezorg schoolvragenlijst

2. Aanvraag dyslexiezorg oudervragenlijst.

3. Aanvraag dyslexiezorg toestemmingsverklaring

 

Meer over aanmelden

ABC leveringsvoorwaarden

Wil je persoonlijk advies over de beste oplossing voor jouw leerling?

Anne Myyrylainen
Projectbureau / advieslijn

06 - 31 63 16 04

advies@hetabc.nl

Mijn profiel

AANBOD VAN HET ABC

Ouders en kinderen beoordelen onze dyslexie behandeling met een 8.7!

Onderzoek Dyslexie

Wanneer een kind veel moeite heeft met lezen en spellen en er ondanks extra begeleiding vanuit school en thuis weinig vooruitgang is dan kan dat komen door dyslexie. Om erachter te komen of dat ook echt zo is moet er onderzoek gedaan worden.

Over aanmelden en tarieven kun je contact opnemen met de advieslijn, of kijk eens tussen de VEELGESTELDE VRAGEN over onderzoek en behandeling bij Het ABC.

Lees meer

Behandeling Dyslexie

Als uit uit het onderzoek naar voren komt dat er sprake is van dyslexie kan er gestart worden met een behandeling. In een traject van een vooraf bepaald aantal behandelingen wordt wekelijks gewerkt aan het weer 'op niveau' krijgen en wordt gezocht naar effectieve methode om te leren.

Lees meer

Dyslexie cursus - voor Professionals

Wil jij je kennis vergroten van leesproblemen en dyslexie? Beter leren signaleren en tot het juiste handelingsplan komen? In deze cursus leer je alles over dyslexie en het beter analyseren en begeleiden van kinderen.

Lees meer

Behandeling Spelling 9-12 jaar

Soms zijn er duidelijke spelling achterstanden terwijl er (nog) geen sprake van dyslexie is. In die gevallen bieden wij een spelling behandeling. Hierin kijken we naar het individuele niveau van uw kind en herhalen we de elementen die nog niet voldoende op niveau zijn.

Lees meer

Behandeling Spelling Voortgezet onderwijs

In de praktijk blijkt dat niet alles dat wordt aangeleerd op de basisschool ook altijd helemaal blijft hangen. Ook op het voortgezet onderwijs kan er behoefte zijn om nog eens met extra aandacht de spellingregels te herhalen.

Lees meer

Theaterlezen bij OBA

Voor kinderen waarbij lezen niet altijd even makkelijk is er nu Theaterlezen, een naschoolse activiteit in het verlengde van het Makkelijk Lezen Plein bij de OBA. Deze activiteit is bedoeld om het vloeiend lezen en het leesplezier te bevorderen door de succeservaringen die kinderen opdoen tijdens deze speelse aanpak.

De Theaterlezen Educators van de OBA worden door Het ABC opgeleid.

Lees meer

 

Orienterend consult ICT-hulpmiddelen Dyslexie

Voor kinderen met ernstige dyslexie is het erg belangrijk dat ze tijdig starten met het gebruik van hulpmiddelen op school.

Lees meer

Bouw! Implementatie 

Bouw! is het effectieve computergestuurde interventieprogramma dat speciaal is ontwikkeld om kinderen die risico lopen op problemen met lezen en spellen, preventief (in groep 2 tot 4) extra hulp te geven, actief ondersteund door tutors. Wij zorgen voor een effectieve implementatie van dit programma.

Lees meer

Het ABC heeft aangetoond te beschikken over dyslexiezorg (diagnostiek en behandeling) conform de eisen van het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 2.0 en de kwaliteitscriteria van het NKD. Klik hier voor het bijbehorende certificaat.

 

Samenwerking met Bascule 

Wanneer tijdens het diagnostisch onderzoek blijkt dat er bij een kind mogelijk meer aan de hand is dan alleen dyslexie, kunnen wij een kind doorverwijzen naar de Bascule. Daar zal dan uitgebreid onderzoek worden gedaan en hieruit kan een behandeling volgen. Wanneer de comorbide problematiek zodanig onder controle is dat het een dyslexiebehandeling binnen de EED-zorg niet meer in de weg staat, kan de Bascule een kind weer naar het ABC doorverwijzen.  Zo bieden wij een vervolgtraject voor het kind.

"Ik ervaar de dyslexiezorg van Het ABC als professioneel en gedegen en de medewerkers als communicatief."

Marjo Bos, intern begeleider 5e Montessorischool Watergraafsmeer