Dyslexie

Heb jij een leerling bij wie het lezen, spellen en schrijven moeizaam gaat en veel energie kost?

Dyslexie kan de schoolprestaties ernstig belemmeren, met als gevolg dat kinderen met dyslexie vaak slechter presteren (bijvoorbeeld op toetsen) dan dat ze eigenlijk kunnen. Dit staat verder los van hoe slim of intelligent iemand is. Vroegtijdige signalering, onderzoeken en eventuele behandeling van dyslexie is daarom erg belangrijk.

Wij bieden kinderen, ouders en scholen begeleiding bij diagnostiek en behandeling van dyslexie. Met een gerichte aanpak en oog voor wat er verder nodig is, laten wij een kind zelfverzekerder in het leven staan. Onze aanpak is altijd op maat en persoonlijk. Wij hebben behandellocaties verspreid over Amsterdam, zodat hulp dicht bij school/huis gegeven kan worden: behandellocaties van Het ABC. Soms kan de behandeling ook op school plaatsvinden.

Gratis screening Dyslexiedossiers

Zijn er vragen over het al dan niet aanmelden van een kind voor (vergoed) dyslexieonderzoek. Het ABC denkt graag vrijblijvend mee! <<klik hier>>  voor meer informatie over onze screeningsactie om zo snel mogelijk samen de juiste route voor elk kind uit te stippelen. Om onnodige lange wachttijden te voorkomen, bieden wij (team Taal&Dyslexie) graag vroegtijdig de juiste hulp.

Samenwerking met De Bascule

Soms is er sprake van complexere problematiek dan alleen dyslexie. Daarom werken we samen met De Bascule. Wanneer zij laten weten dat de comorbide problematiek zodanig onder controle is dat het een dyslexiebehandeling binnen de EED-zorg niet meer in de weg staat, kan Het ABC deze kinderen behandelen. Onze behandelaren zijn specifiek bijgeschoold om met complexere problematiek om te kunnen gaan. Dankzij het korte lijntje kan Het ABC vlot met De Bascule bespreken over wat nodig is voor dit specifieke kind en of eventueel nader onderzoek (binnen de GGZ) gewenst is.

Wij aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

Het ABC heeft aangetoond te beschikken over dyslexiezorg (diagnostiek en behandeling) conform de eisen van het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 2.0 en de kwaliteitscriteria van het NKD. 

ABC leveringsvoorwaarden

 

Wil je persoonlijk advies over de beste oplossing voor jouw leerling?

Anne Myyrylainen
Projectbureau / advieslijn

06 - 31 63 16 04

advies@hetabc.nl

Mijn profiel

quote kind dyslexie

Ervaringen van school en ouders:

"Dankzij de behandeling van Danielle Rabelink is onze dochter enorm gemotiveerd en vooruit gegaan in lezen en heeft ze veel geleerd qua spelling. Danielle zorgde ervoor dat ze zich op haar gemak voelde en zelfvertrouwen op het gebeid van taal. Met de adviezen uit de evaluatie weten we hoe we samen met de school het ontwikkelperspectief plan kunnen vormgeven."

 

"Zeer professionele begeleiding voor zowel ouders als het kind met dyslexie. We konden altijd terecht met onze vragen en werden wekelijks op de hoogte gesteld van de voortgang. Een absolute aanrader!

 

AANBOD VAN HET ABC

Ouders beoordelen onze dyslexiebehandelaars met een 9.4!

Tijdelijke Aanpassing Toelatingscriteria Diagnostiek Dyslexie Vergoede zorg

In deze handreiking zijn aangepaste toelatingscriteria opgenomen voor leerlingen met een vermoeden van EED (ernstige enkelvoudige dyslexie)  die als gevolg van de corona maatregelen een achterstand dreigen op te lopen doordat er geen volledig leerlingdossier kan worden opgebouwd.

Lees meer

Behandeling Dyslexie

Als uit uit het onderzoek naar voren komt dat er sprake is van dyslexie kan er gestart worden met een behandeling. In dit traject wordt wekelijks gewerkt aan het beter lezen en spellen, maar ook het leren omgaan met dyslexie en het vergroten van het zelfvertrouwen. Onze benadering is positief en we zoeken zoveel mogelijk naar wat werkt voor dit specifieke kind.

 

Lees meer

Dyslexie cursus - voor Professionals

Wil jij je kennis vergroten van leesproblemen en dyslexie? Zelf ervaren hoe het is om dyslexie te hebben? Beter leren signaleren en tot het juiste handelingsplan komen? Weten aan welke criteria voldaan moet worden om voor de vergoede zorg in aanmerking te komen? In deze cursus leer je alles over dyslexie en het beter analyseren en begeleiden van kinderen.

Lees meer

Onderzoek Dyslexie

Wanneer een kind veel moeite heeft met lezen en spellen en er ondanks extra begeleiding vanuit school en thuis weinig vooruitgang is dan kan dat komen door dyslexie. Om erachter te komen of dat ook echt zo is moet er onderzoek gedaan worden.

Over aanmelden en tarieven kun je contact opnemen met de advieslijn, of kijk eens tussen de VEELGESTELDE VRAGEN over onderzoek en behandeling bij Het ABC.

Lees meer

Dyslexie cursus - voor Professionals

Wil jij je kennis vergroten van leesproblemen en dyslexie? Zelf ervaren hoe het is om dyslexie te hebben? Beter leren signaleren en tot het juiste handelingsplan komen? Weten aan welke criteria voldaan moet worden om voor de vergoede zorg in aanmerking te komen? In deze cursus leer je alles over dyslexie en het beter analyseren en begeleiden van kinderen.

Lees meer

Behandeling Spelling

Soms zijn er duidelijke spelling achterstanden terwijl er (nog) geen sprake van dyslexie is. In die gevallen bieden wij een spellingbehandeling. Tijdens deze behandelingen kijken we naar het individuele niveau van een kind en herhalen we de elementen die nog niet voldoende op niveau zijn op een manier die past bij het kind.

Lees meer

Behandeling Voortgezet onderwijs

In de praktijk blijkt dat niet alles dat wordt aangeleerd op de basisschool voldoende blijft hangen. Ook op het voortgezet onderwijs kan er behoefte zijn om nog eens de spellingregels of leesstrategieën te herhalen. Bij deze behandeling is extra aandacht voor het Leren Leren.

Lees meer

Theaterlezen bij OBA

Voor kinderen waarbij lezen niet altijd even makkelijk is, is er nu Theaterlezen, een naschoolse activiteit bij de OBA. Deze activiteit is bedoeld om het vloeiend lezen en het leesplezier te bevorderen door de succeservaringen tijdens deze speelse aanpak. De Theaterlezen Educators van de OBA zijn door Het ABC opgeleid.

Lees meer

Bouw! Implementatie 

Bouw! is het effectieve computergestuurde interventieprogramma dat speciaal is ontwikkeld om kinderen die risico lopen op problemen met lezen en spellen, preventief (in groep 2 tot 4) extra hulp te geven, actief ondersteund door tutors. Wij zorgen voor een effectieve implementatie van dit programma.

Lees meer

 

Samenwerking HOI

De HOI Foundation heeft als missie het beeld van dyslexie veranderen van stoornis naar een brein dat anders werkt en eigen voordelen en nadelen heeft. Het ABC biedt al ruim 45 jaar begeleiding op het gebied van dyslexie en heeft als één van de eerste instanties gaandeweg hun behandeling aan deze nieuwe zienswijze aangepast door meer te bieden dan alleen lees- en spellingbegeleiding.

Het beeld dat het ABC heeft bij hun visie op dyslexiebehandeling is dat van een kind op een schommel, dat geleerd wordt hoe het zelfstandig steeds hoger kan komen en verder kan (zonder angst en met plezier).

HOI en Het ABC zien het belang van een positieve insteek en om het totaalplaatje te blijven zien. Het ABC richt zich dan ook, naast het beter leren lezen en spellen op:

  • Het vergroten van het zelfvertrouwen
  • Het leren van en met leeftijdgenoten en het delen van ervaringen
  • Het vergroten van de kennis over de plussen en minnen van dyslexie
  • Het versterken van de samenwerking tussen school, thuis en bij het kind

Het aanbod van HOI sluit hier naadloos bij aan. Het ABC en HOI zijn dan ook een samenwerking aangegaan. Zo verzorgen zij tijdens de behandelfase gezamenlijk een “ouder-kind bijeenkomst” om de kennis over dyslexie en de kansen van het dyslectische brein onder de aandacht te brengen. Ook wordt bekeken in hoeverre het aanbod van het Noticeability lesprogramma aansluitend aan de ABC-behandeling kan worden ingezet.

Samenwerking met De Bascule 

Soms is er sprake van complexere problematiek dan alleen dyslexie. Wanneer de comorbide problematiek zodanig onder controle is dat het een dyslexiebehandeling binnen de EED-zorg niet meer in de weg staat, kan het ABC deze kinderen behandelen. Onze behandelaren zijn specifiek bijgeschoold om met complexere problematiek om te kunnen gaan. Dankzij het korte lijntje kan het ABC vlot met De Bascule overleggen over wat nodig is voor dit specifieke kind en of eventueel nader onderzoek (binnen de GGZ gewenst is).

"Ik ervaar de dyslexiezorg van Het ABC als professioneel en gedegen en de medewerkers als communicatief."

Marjo Bos, intern begeleider 5e Montessorischool Watergraafsmeer