Dyslexie

Dyslexie betekent dat iemand moeite heeft met het verwerken van taal. In Nederland hebben ongeveer 3 op de 100 jongens dyslexie, en 1 op de 100 meisjes.

Signaleren

Bij iemand met dyslexie gaat lezen, spellen en schrijven moeizaam en kost het vaak veel energie. Dit staat verder los van hoe slim of intelligent iemand is. Dyslexie kan de schoolprestaties ernstig belemmeren, met als gevolg dat kinderen met dyslexie vaak slechter presteren (bijvoorbeeld op toetsen) dan dat ze eigenlijk kunnen. Vroegtijdige signalering, onderzoeken en eventuele behandeling van dyslexie is daarom erg belangrijk bij dyslexie.

Behandelen

Tot nog toe is er geen vorm van behandeling of therapie bekend waarmee dyslexie volledig wordt opgelost, maar met intensieve extra begeleiding kan een aanvaardbaar niveau van technisch lezen en spellen bereikt worden.

Wij bieden kinderen, ouders en scholen begeleiding bij diagnostiek en behandeling van dyslexie. Daarbij zijn wij aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

Op dit moment hebben wij geen wachtlijst voor de dyslexiebehandelingen.

Neem contact op voor meer informatie over onze tarieven.

 

Meer over aanmelden

ABC leveringsvoorwaarden

Wil je persoonlijk advies over de beste oplossing voor jouw leerling?

Anne Myyrylainen
Projectbureau / advieslijn

06 - 31 63 16 04

advies@hetabc.nl

Mijn profiel

 

 

 

 

"Ik ervaar de dyslexiezorg van Het ABC als professioneel en gedegen en de medewerkers als communicatief."

Marjo Bos, intern begeleider 5e Montessorischool Watergraafsmeer

 

Bekijk hier de video van het Meesterschappersdebat: Dyslexie bestaat niet?!

AANBOD VAN HET ABC

Onderzoek Dyslexie

Wanneer een kind veel moeite heeft met lezen en spellen en er ondanks extra begeleiding vanuit school en thuis weinig vooruitgang is dan kan dat komen door dyslexie. Om erachter te komen of dat ook echt zo is moet er onderzoek gedaan worden.

Lees meer

Oriënterend Consult ICT-hulpmiddelen Dyslexie

Voor kinderen met ernstige dyslexie is het erg belangrijk dat ze tijdig starten met het gebruik van hulpmiddelen op school.

 

 

Lees meer

Behandeling Spelling 9-12 jaar

Soms zijn er duidelijke spelling achterstanden terwijl er (nog) geen sprake van dyslexie is. In die gevallen bieden wij een spelling behandeling. Hierin kijken we naar het individuele niveau van het kind en herhalen we de elementen die nog niet voldoende op niveau zijn.

Lees meer

Behandeling Dyslexie

Als uit uit het onderzoek naar voren komt dat er sprake is van dyslexie kan er gestart worden met een behandeling. In een traject van maximaal 40 behandelingen wordt wekelijks gewerkt aan het weer 'op niveau' krijgen en wordt gezocht naar effectieve methode om te leren. 

Lees meer

Dyslexie cursus - voor professionals

Wil jij je kennis vergroten van leesproblemen en dyslexie? Beter leren signaleren en tot het juiste handelingsplan komen? In deze cursus leer je alles over dyslexie en het beter analyseren en begeleiden van kinderen.

 

Lees meer & aanmelden

Behandeling Spelling Voortgezet Onderwijs

In de praktijk blijkt dat niet alles dat wordt aangeleerd op de basisschool ook altijd helemaal blijft hangen. Ook op het voortgezet onderwijs kan er behoefte zijn om nog eens met extra aandacht de spellingregels te herhalen. 

Lees meer

Bouw! Implementatie

Bouw! is het effectieve computergestuurde interventieprogramma dat speciaal is ontwikkeld om kinderen die risico lopen op problemen met lezen en spellen, preventief (in groep 2 tot 4) extra hulp te geven, actief ondersteund door tutors. Wij zorgen voor een effectieve implementatie van dit programma.

Lees meer

Het ABC heeft aangetoond te beschikken over dyslexiezorg (diagnostiek en behandeling) conform de eisen van het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 2.0 en de kwaliteitscriteria van het NKD. Klik hier voor het bijbehorende certificaat.