Behandeling Dyslexie

 

Dyslexieupdate: Binnenkort ook online onderzoek?

Digitaal gaan onze dyslexiebehandelingen gewoon door! De kinderen vinden het leuk en de ouders vinden het fijn dat ze zo gericht geholpen worden en de begeleiding voortgezet wordt. Het ABC is druk bezig uit te zoeken of online diagnostiek van dyslexie ook tot de mogelijkheden behoort. We wegen goed de belangen van alle betrokkenen af en gaan hierbij niet over één nacht ijs. Het zou mooi zijn als deze zorgroute voor de kinderen die het zo hard nodig hebben niet stil komt te liggen. Zo kunnen we ook in het voortraject scholen al ontlasten door de extra lees- en spellinghulp die normaal op scholen geboden werd (op zorgniveau 3), uit te voeren. Voor meer informatie kan men contact opnemen met onze advieslijn: advies@hetabc.nl of met 06 – 31 63 16 04.

Uit onderzoek kan blijken dat een vergoede behandeling kan worden gestart. Als het kind niet aan de voorwaarden voor vergoede behandeling voldoet, kan de behandeling op kosten van ouders en/of school gegeven worden. Afhankelijk van de ernst van de problemen wordt voor ongeveer 20 tot 40 behandelingen gekozen (bij particuliere behandeling kan ook voor 10 behandelingen gekozen worden).

Tussendoor vinden er evaluatiemomenten plaats, waarna in overleg tussen de behandelaar en hoofdbehandelaar besloten wordt of de behandeling verder gaat.

Wij hebben behandellocaties verspreid over Amsterdam, zodat hulp dicht bij school/huis gegeven kan worden. Bekijk hier de behandellocaties van Het ABC

Bij de dyslexiebehandeling hebben we verschillende uitgangspunten:

  • Allereerst is de behandeling bedoeld om de lees- en spellingsvaardigheden van het kind te vergroten. Dit gebeurt met een vaste aanpak, waarbij grote nadruk wordt gelegd op het herkennen van de klanken van woorden en het verbeteren van vloeiend lezen.
  • Naast deze aanpak wordt er ook aandacht besteed aan de specifieke uitdagingen van het kind.
  • We kijken naar welke gevoelens het kind heeft bij het lezen, spellen en schrijven. Zo willen we het leesplezier vergroten.

De behandelingen zijn individueel, eenmaal per week 50 minuten, de laatste 5 minuten wordt het huiswerk met het kind en ouders besproken.

Een dyslexieverklaring en eventueel uitbehandelverklaring krijgen de ouders aan het einde van de behandeling, als het kind aan de voorwaarden voldoet. Informatie over dyslexiehulpmiddelen zoals Sprint, Kurzweil, Daisy-speler kun je vinden op de website www.lexima.nl

Neem contact op voor meer informatie over onze tarieven

Op dit moment hebben wij geen wachtlijst voor de dyslexiebehandelingen. 

Meer over aanmelden ABC leveringsvoorwaarden

 

Wil je persoonlijk advies over de beste oplossing voor jouw leerling?

Anne Myyrylainen
Projectbureau / advieslijn

06 - 31 63 16 04

advies@hetabc.nl

Mijn profiel

Ouders aan het woord

“Hij had grote problemen. Nu is het veel beter. Hij moest elke dag lezen. Nu vindt hij dat ook leuker. Het geeft hem zelfvertrouwen”

Mr. Benhali, vader van Rachid- 9 jaar