Behandeling Spelling Voortgezet Onderwijs

Bij de brugklasleerlingen worden er 14 spellinglessen gegeven in een groepje van 4-6 leerlingen. De duur van de spellinglessen is 1 uur à 1.15 uur (bij meer dan 4 leerlingen). Deze trainingen vinden eenmaal per week na schooltijd plaats en duren een uur. In de trainingen werken de kinderen met de methodes Strategisch Spellen en Muiswerk. Daarnaast krijgen zij elke week een huiswerkopdracht mee die af moet zijn voor de eerstvolgende training. Na 14 weken wordt getoetst of de spellingsachterstand verminderd is. Het kan zijn dat dit niet het geval is en er sprake is van hardnekkige problematiek. Dit kan aanleiding zijn voor een uitgebreid dyslexie onderzoek.

In onze spellingtrainingen leren we de kinderen specifieke spellingstrategieën. Zo leert uw kind onderscheid maken tussen luisterwoorden, regelwoorden en inprentwoorden en geven wij uw kind verschillende leerstrategieën mee. Op die manier wordt uw kind zich bewust van de manier waarop hij of zij een taak aan kan pakken en leren zij sturing te geven aan hun eigen leerproces.

Er bestaat ook een vervolgtraining waarin gedurende zes weken gewerkt wordt met Spellingchecker. Er wordt vooral  ervaring opgedaan met het toepassen van de spelling in hun eigen teksten. Naast het gebruik van eigen teksten en de Spellingchecker geven we elke week een huiswerkopdracht mee. Tijdens de vervolgtraining wordt ook weer gewerkt aan het spellingbewustzijn.

Neem contact op voor meer informatie over onze tarieven

Aanmeldformulier spelling

ABC leveringsvoorwaarden

 

Wil je persoonlijk advies over de beste oplossing voor jouw leerling?

Anne Myyrylainen
Projectbureau / advieslijn

06 - 31 63 16 04

advies@hetabc.nl

Mijn profiel