Dyslexie cursus - voor professionals

Signaleren & begeleiden

 

Een van de, of misschien wel de belangrijkste kerntaak van de basisschool is leren lezen. Het leren lezen en het extra begeleiden van kinderen met leesproblemen valt binnen het basisarrangement van de school. Het is nog steeds mogelijk om kinderen met ernstige en hardnekkige lees- en spellingproblemen door te verwijzen voor een dyslexiebehandeling buiten school. Belangrijk zijn een goede en zo vroeg mogelijke signalering en daarna een goed behandeltraject. Kinderen met ernstige lees- en spellingproblemen zullen tijdens en na een behandeling toch vooral aangewezen zijn op de begeleiding die de basisschool te bieden heeft. We gaan bij de bijeenkomsten zoveel mogelijk uit van door jou zelf ingebrachte casusssen. We nemen de Protocollen Leesproblemen- en dyslexie als uitgangspunt.

Voor wie

De cursus is bedoeld voor leerkrachten, interne begeleiders of (aankomende) leesspecialisten van het primair onderwijs.

Doel

  • Kennis vergroten van leesproblemen en dyslexie
  • Leren signaleren
  • Leren analyseren van het leesprobleem
  • Een handelingsplan maken voor een leerling van uw school met lees- en of spellingproblemen
  • Leren welke programma’s en hulpmiddelen er ingezet kunnen worden

Wat komt er aan bod

  • Dyslexie- wat is dyslexie en hoe signaleer je het?
  • Signaleren en begeleiden van potentiële zwakke lezers
  • Werken met het Protocol Leesproblemen en Dyslexie - signaleren en begeleiden van kinderen met lees- en spellingsproblemen- toeleiding naar vergoede zorg en leesmotivatie
  • Compenserende en dispenserende maatregelen bij kinderen met ernstige dyslexie- zoals Daisyspeler, Kurzweil, Sprint plus

Info

Deze cursus kan in zijn geheel of als maatwerk ook in losse bijeenkomst(en) op locatie worden gegeven.
Heeft u interesse neem dan direct contact op met Nina Willemse (nwillemse@hetabc.nl) of een van onze klantmanagers.
Bij deelname wordt een certificaat afgegeven.

Trainers

Nina Willemse (nwillemse@hetabc.nl) en Mariette Sibbing (msibbing@hetabc.nl).
Beiden zijn (hoofd)behandelaar dyslexie.

Aanmelden

Graag onderstaand formulier invullen.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact op.

 

Cursus Dyslexie

Wil je meer informatie over deze cursus?
Neem contact op met Nina Willemse of met een van onze klantmanagers.

Nina Willemse
Onderwijsadviseur & Behandelaar Dyslexie

06 - 31 04 10 94

nwillemse@hetabc.nl

Mijn profiel

"De cursus dyslexie van Het ABC heeft mij een groot aantal eyeopeners geboden en biedt me houvast voor de dagelijkse praktijk.
De nieuwste protocollen, programma' s en het nog eerder kunnen herkennen bij kinderen kwamen in deze cursus aan de orde.
Een complete cursus. Zeer bruikbaar."
Corita Homma, Montessori Basisschool de Regenboog