Training 2-jarigen op de voorschool

Doelgroep
Training voor pedagogisch medewerkers en borgingsbijeenkomst voor de betrokken VVE coaches op de voorschool.
De pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van het certificaat basistraining VVE of gecertificeerd in een ander VVE programma.

Duur van de training
De training bestaat uit drie bijeenkomsten.
Voor de pedagogisch medewerkers zijn dit twee bijeenkomsten van een dagdeel met praktijkopdracht tussendoor en één bijeenkomst van een dagdeel voor VVE coaches.

Sinds de verruiming van de subsidieregeling VVE nemen kinderen vanaf 2-jarige leeftijd deel aan voorschoolse educatie in plaats van de eerdere grens op 2,5 jaar.
Hierdoor lopen de leeftijden van kinderen op de groep meer uiteen en is de range van verschillende ontwikkelingsbehoeften vergroot.
Daarnaast is er meer diversiteit in de groepsdynamiek en ook de impact van wisselingen in de groepssamenstelling is groter dan voorheen. Dit alles stelt het professioneel handelen van pedagogisch medewerkers op de proef.
In opdracht van de gemeente Amsterdam is een korte aanvullende training ontwikkeld door Het ABC en Vijn in Beweging waarin op bovenstaande aspecten wordt ingegaan.

Korte inhoud

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Kennis over (brein-)ontwikkeling van het 2-jarige kind
  • Aanpassen inrichting speelleeromgeving aan ontwikkelingsbehoeften 2-jarigen
  • Kennis van groepsdynamiek en handvatten om deze positief te beïnvloeden
  • Goed en gedifferentieerd aanbod in een VVE groep voor kinderen van 2-4 jaar

De bijeenkomsten sluiten aan bij de uitgangspunten van de Basistraining en bestaan uit een mix van theoretische kennis en een praktische toepassing daarvan in de eigen praktijk.
De bijeenkomst voor coaches is gericht op implementatie en borging van de bovenstaande inhoud. De inhoud van de training voor p.m.-ers komt tijdens deze bijeenkomst kort aan de orde. De coach kan zich niet voor deze training inschrijven als er geen pm-er is aangemeld (een pm-er kan dus wel zonder een coach aangemeld worden).

Deelnemerskosten

Voor pm-ers (2 dagdelen)  € 230,=
Voor coaches (1 dagdeel)  € 120,=

Annuleringskosten:

Tussen 4 weken en 1 week voor aanvang van de training: administratiekosten € 75,=
Vanaf 1 week voor aanvang training: geen restitutie meer mogelijk.

Wanneer?

training voor pm-ers
datum nog nader te bepalen
training voor coaches
datum nog nader te bepalen

Optioneel coaching, nader te bepalen na de gevolgde training
€ 210,= coaching op locatie voor pm-ers (2 uur)
€ 105,= coaching digitaal voor coaches (1 uur)

Locatie

Het ABC

De training start bij minimaal 10 deelnemer en het maximaal aantal deelnemers is 14.

Aanmelden 2-jarigen op de voorschool

  • Gegevens organisatie

  • LET OP! Naar dit adres wordt de (automatische) ontvangstbevestiging van de aanmelding gestuurd.
  • LET OP !! Coach kan alleen inschrijven als er een pm-er is aangemeld.
  • Er kunnen meerdere pm-ers onder 1 coach inschrijven.

Heeft u vragen over dit aanbod?

Anneke Legel
Projectbureau

06-82045955

alegel@hetabc.nl

Mijn profiel

Heeft u vragen over dit aanbod?

Miranda Corbiere
Onderwijsadviseur jonge kind

06 83140903

mcorbiere@hetabc.nl

Mijn profiel