2-jarigen op de voorschool

Doelgroep
pedagogisch medewerkers (in bezit van certificaat Basistraining VVE) en Coaches op de voorschool.

Duur van de training
Pedagogisch medewerkers:  twee dagdelen met praktijkopdracht tussendoor
Coaches VVE: één dagdeel

Sinds de verruiming van de subsidieregeling VVE nemen kinderen vanaf 2-jarige leeftijd deel aan voorschoolse educatie in plaats van de eerdere grens op 2,5 jaar.
Hierdoor lopen de leeftijden van kinderen op de groep meer uiteen en is de range van verschillende ontwikkelingsbehoeften vergroot.
Daarnaast is er meer diversiteit in de groepsdynamiek en ook de impact van wisselingen in de groepssamenstelling is groter dan voorheen. Dit alles stelt het professioneel handelen van pedagogisch medewerkers op de proef.
In opdracht van de gemeente Amsterdam is een korte aanvullende training ontwikkeld door Het ABC en Vijn in Beweging waarin op bovenstaande aspecten wordt ingegaan.

Korte inhoud

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Kennis over (brein-)ontwikkeling van het 2-jarige kind
  • Aanpassen inrichting speelleeromgeving aan ontwikkelingsbehoeften 2-jarigen
  • Kennis van groepsdynamiek en handvatten om deze positief te beïnvloeden
  • Goed en gedifferentieerd aanbod in een VVE groep voor kinderen van 2-4 jaar

De bijeenkomsten sluiten aan bij de uitgangspunten van de Basistraining en bestaan uit een mix van theoretische kennis en een praktische toepassing daarvan in de eigen praktijk.

Deelnemerskosten

Voor pm-ers (2 dagdelen)  € 230,=
Voor coaches (1 dagdeel)  € 120,=

 

De trainingen starten in maart en inschrijven is mogelijk vanaf eind januari via het Coördinatiepunt VVE trainingen.

Heeft u belangstelling voor deze training dan kunt u zich aanmelden voor de wachtlijst. Zodra bekend is wanneer de trainingen ingepland zullen worden ontvangt u bericht.

 

 

Aanmelden 2-jarigen

Aanmelden 2-jarigen op de voorschool

  • Gegevens organisatie

  • LET OP! Naar dit adres wordt de (automatische) ontvangstbevestiging van de aanmelding gestuurd.

Heeft u vragen over dit aanbod?