Aanmelden basistraining VVE voor invalkrachten

De Basistraining VVE voor invalkrachten bestaat uit 6 dagdelen klassikaal onderwijs en 3 individuele coachingsbezoeken op locatie. Doel van de Basistraining VVE voor invalkrachten is dat de beroepskrachten de basisvaardigheden leren om met VVE te kunnen werken. Daardoor kunnen beroepskrachten gemakkelijker ingezet worden op wisselende locaties die met verschillende VVE-programma’s werken.

Met deze Basistraining voldoet de invalkracht aan de eisen zoals die in de verordening kwaliteitseisen peuterspeelzalen en voorschoolse educatie staan.

Heeft u vragen over dit aanbod?

Anneke Legel
Projectbureau

06-82045955

alegel@hetabc.nl

Mijn profiel